Třídní učitel 2.0

Sdílení zkušeností mezi třídními učiteli, a to nejen v oblasti technologií, které používají ve své třídě, nám ve Virtuálním Digicentru dává smysl. Proto tu pro vás máme akci nazvanou Třídní učitel 2.0.

V ní si coby třídní učitelé můžete předávat zkušenosti s dalšími třídními učiteli a vzájemně se inspirovat.

Akce byla i tentokrát uvedena článkem na Spomocníkovi.