Třídní učitel 2.0

Sdílení zkušeností mezi třídními učiteli, a to nejen v oblasti technologií, které používají ve své třídě, nám ve Virtuálním Digicentru dává smysl. Proto tu pro vás máme akci nazvanou Třídní učitel 2.0.

V ní si coby třídní učitelé můžete předávat zkušenosti s dalšími třídními učiteli a vzájemně se inspirovat.

Akce byla i tentokrát uvedena článkem na Spomocníkovi.

Aktivity z Digicenter

5. 2. 2020 jsme otevřeli společný prostor pro účastníky a účastnice Digicenter Elixíru, ve kterém mohou sdílet své nápady, inspirace, zkušenosti a aktivity a to nejen mezi sebou, ale i s dalšími učiteli.

Aktivity z Digicenter, jak se toto společné místo ke sdílení nazývá, je současně další, již 7. samostatnou akcí Virtuálního Digicentra.

Více si o ní můžete přečíst na Spomocníkovi.