Dozvuky 6: Naše skupinová povídka

Zadání aktivity

  1. Na stránce Naše skupinová povídka si přečtěte aktuální verzi povídky.
  2. Pokud nemáte účet, začněte zde.
  3. Pomocí tlačítka Edit zeditujte stránku s povídkou a na její konec, do nového odstavce, napište její pokračování v rozsahu 1–6 vět, maximálně však 100 slov.
  4. Na konec odstavce (bezprostředně za svůj text) uveďte do závorky své uživatelské jméno či křestní jméno, aby bylo patrné, že je tato část příběhu vaše. Poté stránku uložte.
Poznámky:

  1. Neměňte předchozí části povídky. Vložte pouze své pokračování příběhu na její konec do nového odstavce.
  2. V případě, že stránku právě edituje někdo jiný (objeví se oznámení při editaci stránky), počkejte na dokončení této editace, aby nedošlo ke konfliktu editací, a vy navázali přesně tam, kde předchozí část povídky skončila.