Vlnění

Pokus na téma vlnění: zachyťte na video – nezapomeňte na !komentář!.

a) Vytvořte stojaté vlnění (př. pomocí švihadla, gumy, lana, …) – postupně navyšujte počet kmiten (1-3).

b) Vytvořte odraz vlny či její ohyb – vyberte si typ překážky a jev zachyťte na videu.

c) Zpívající skleničky – kdy uslyšíme nejvyšší a kdy nejnižší tón? Proč?

Můžete jevy natočit zvlášť či dát do jednoho videa.