Neobvyklé jednotky délky

Učitelka: Hana Dvořáková

Cíl aktivity: Zopakování učiva

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Tužka a papír

Zadání úkolu: Do dvojice dostali papír, který měli vyplnit. Nápověda názvů jednotek včetně jejich délek byla po celé třídě na papírkách.

Technické poznámky: Původně zamýšleno jako venkovní aktivita.

Metodické poznámky: Děkuji za dílnu V. Koudelkové, od které jsem tento nápad využila. Děti to i v červnu bavilo ;-).

 

Katapult (jednoduché stroje, přeměna energií)

Učitelka: Anna Hrubá

Cíl aktivity: Cílem aktivity je v praxi pochopit přeměnu jedné formy mechanické energie v jinou formu (potenciální na kinetickou) a přímé využití tohoto principu. při stavbě stroje.

Třída: 1. ročník SŠ

Pomůcky: Katapult si můžete vyrobit z kartonu i dřeva, záleží, jestli máte doma dílnu. Tyč nebo špejli k výrobě osy, kolem které se bude rameno katapultu otáčet, závaží na spodní část páky (u kartonového katapultu stačí plastelína, u dřevěného to chce těžší železné závaží), gumu.

Zadání úkolu: Na základě zaslaného videa se pokuste doma vytvořit vlastní katapult.

Technické poznámky: Video z pořadu PORT

Metodické poznámky: Cílem tohoto dobrovolného úkolu bylo zaktivizovat žáky na distanční výuce. Téma přeměny mechanické energie by pro studenty učebních oborů působilo dost akademicky. Často jde ale o zručně nadané studenty, kteří rádi doma něco tvoří a vyrábí, zvlášť když je to „funkční“.

 

Vozítka

Učitelka: Eva Košková

Cíl aktivity: Ověření zákona akce a reakce

Třída: 7. ročník

Pomůcky: Papírové krabičky, špejle, brčka, balónky, víčka od PET lahví, izolepa, nůžky, vrtačka

Zadání úkolu: Z připravených pomůcek sestavte funkční vozítko.

Metodické poznámky: 1 vyučovací hodina, práce ve skupinách, na závěr závod vozítek

 

Elektroskop

Učitelka: Miroslava Šerá

Cíl aktivity: Ověření, zda je těleso elektricky nabité.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: sklenice, kelímek, modelína, drátek, alobal, pravítko

Zadání úkolu: Sestroj si svůj vlastní elektroskop! Inspiraci hledej na internetu. Z dostupných materiálů, které najdeš doma, sestav elektroskop. Natoč video a vysvětli princip.

Popis aktivity (pdf)

 

Domácí výroba elektromagnetu

Učitelka: Lenka Popovská

Cíl aktivity: Z dostupných pomůcek doma udělat funkční elektromagnet.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: Libovolná baterie, nejlépe měděný drátek, železný hřebík, kancelářské sponky nebo špendlíky.

Zadání úkolu: Vyrobte doma elektromagnet a nahrajte video, jak funguje.

Technické poznámky: Žáci plnili doma dobrovolný úkol v rámci distanční výuky.

 

 

Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Učitel: Jaroslav Čejka 

Cíl aktivity: Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Materiál dle vlastního výběru

Zadání úkolu: Vyrobte zařízení, kterým byste dokázali zjistit hmotnost tělesa.

Metodické poznámky: S výrobky se pracuje v následující hodině a zjišťuje se dodržení zadání. Porovnávání hmotnosti známé a neznámé (závaží o známé hmotnosti a neznámé hmotnosti).

 

Využití zorného úhlu

Učitel: Ladislav Dvořák

Cíl aktivity: Uvědomění si souvislostí mezi zorným úhlem a vnímáním velikosti objektů.

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Smartphone (fotoaparát, kamera)

Zadání úkolu: Vytvoř fotografii nebo krátké video, kde bude využit zorný úhel dvou či více objektů pro zajimavou (vtipnou) kompozici.

 

O Princezně Rubínce a mladém zahradníkovi

Díky inspiraci z Elixíru jsme v naší Dětské skupině Molekula zrealizovali vystoupení na téma Optika – laser. Během celého týdne nás provázela princezna Rubínka a mladý zahradník, kteří formou pohádky seznamovali děti s různými tématy z optiky. Vysvětlili dětem co to optika je, čím se zabývá, co je to světlo, zrcátko, lupa, atd. Na konci týdne jsem dětem zahrála loutkové divadlo O Princezně Rubínce, ve kterém moudrá princezna použila LASER pro svou záchranu. Na toto navázal pan Ing. Martin Smrž, Ph.D., vedoucí oddělení Vývoje pokročilých laserů v centru HiLASE (tatínek jednoho našeho chlapečka z DS) přednáškou o LASERU a o povaze své práce.