Lodička

Učitelka: Marcela Šumberová

Fotky jsou výsledkem práce žáků 7. ročníků ZŠ v průběhu distančního studia. V kapitole o vztlakové síle působící na těleso v kapalině již žáci zkoumali, jak se chovají tělesa ve vodě. Zjistili, že lžička, guma, kamínek klesá ke dnu, ale špunt, papír, špejle plave na hladině vody. Žáci porovnávali hustoty jejich materiálu s hustotou vody. Zadání úkolu bylo: vytvořte z alobalu (který má hustotu větší než hustota vody) loď tak, aby plavala na hladině vody a ještě uvezla drobný předmět. Cílem je uvědomění si fyzikálního jevu, že chování těles v kapalině záleží na tvaru a objemu ponořeného tělesa. Mohou tedy plavat na moři i lodě vyrobené ze železa, jehož hustota je mnohokrát vyšší než hustota vody.

 

Archimédův zákon podle Lilu

Učitelka: Kateřina Vágnerová

Sekunda gymnázium: Badatelská činnost vás tentokrát zavede do kuchyně a do koupelny. Vašim úkolem je podle přiloženého návodu vytvořit doma 3 různá těsta a provést s nimi “plovoucí experiment”. Vše řádně zdokumentovat a odevzdat. Protože je tato činnost náročná a protože budeme mít i online hodinu, nechám vám na toto bádání 2 týdny. Máte tedy čas si svou práci rozvrhnout tak, abyste hotový laboratorní protokol odevzdali v takové kvalitě, se kterou budete spokojeni. Vše máte podrobně popsáno v přiloženém dokumentu, kde najdete i protokol.

Zadání pro žáky včetně protokolu (docx)

 

Míchání koktejlů – porovnávání hustoty kapalin

Učitelka: Martina Pšeničková

Namíchej si vlastní koktejl Hustota je pro šesťáky poměrně těžká kapitola a namíchat si při fyzice koktejl z vlastních surovin, je vždy vítaným zpestřením. Fantazii se meze nekladou, předem se domluvíme, že nebudeme ochutnávat. Vznikají neopakovatelné kombinace pracích gelů, slané vody, sirupů i babiččiny třešňovice, šampónů, medu, gelů, oleje …

 

Projekt TEKUTINY

Učitelka: Zdeňka Kamarádová

7. roč. … úkolem bylo vyrobit plakát s tématem využití kapalin či plynů. V rámci pracovních činností (dílen) některé děti zhotovily výrobky, které se tematicky hodí. Přikládám jejich práce pro inspiraci.

Pokus “Karteziánský potapěč” (obrázek 8)

Tento pokus byl vymyslen Raffaellem Magiottim v 17.St. ale s Dekartem (Kortézem), i když se tak jmenuje, nijak nesouvisí.

Vysvětlení

Základem pokusu je hydrostatický a atmosferický tlak v lahvi a očním kapátku. Když se láhev stlačí, tlak uvnitř se zvětší a vzduch v očním kapátku se stlačí a kapátko klesne, po uvolnění stlačení láhve se tlak sníží a vzduch v kapátku vytlačí vodu zpátky do lahve, což vzpůsobí stoupaní kapátka až k víčku láhve.

Použití

Karteziánský potápěč se používá nejčastěji jako hračka, ale do poloviny minulého století se mu našlo i vědecké použití. Například, jako mikrorespirometr pro zkoumání dýchání jednobuněčných organismů.

 

Fyzikální dopoledne pro žáky ZŠ

Učitelka: Věra Krůsová

V únoru 2019 jsem se svými středoškolskými studenty připravila fyzikální program pro děti ze 3. třídy ZŠ na téma voda a světlo. Děti byly rozděleny na poloviny a vystřídaly se na dvou pracovištích, kde jim průvodci byli studenti gymnázia. Pokusy ukazovaly různou hustotu kapalin a chování těles v kapalinách, připravili jsme kyslík a oxid uhličitý a zkoumali jejich vlastnosti či experimentovali s plynem do zapalovačů. Žáci rozkládali světlo pomocí hranolů, zkoumali barvy na monitoru i barvu předmětů a stínů v různých světlech. Nakonec si vyrobili krasohled. Nadšené byli nejen děti, ale i jejich paní učitelka. Nové zkušenosti získali i středoškolští studenti. A to vše také díky inspiraci z různých aktivit Elixíru.

 

Vánoční přání s LED

Učitelka: Jitka Piskačová

Zadání pro studenty bylo: Vyrobte vánoční přáníčko s jednoduchým elektrickým obvodem s LED tak, aby se LED při sepnutí rozsvítila. Aktivitu jsem zařadila v rámci dopoledního programu poslední den před vánočními prázdninami poté, co proběhla naše třídní vánoční besídka. Materiál na výrobu přáníček ode mne žáci dostali pod stromečkem jako dárek. Žáci si vytvořili z lavic ve třídě pracovní ostrůvky a po předvedení mého přáníčka a vyslechnutí instrukcí k výrobě si vzali potřebné pomůcky a pracovali – nejprve grafický návrh, pak návrh elektrického obvodu, vyřešení spínače a připojení LEDky. Intenzivně pracovali všichni, já jsem občas potřebným pomohla s vyřešením nějakého technického problému. Všem kvartánům (9. ročník ZŠ) se přáníčko povedlo a úspěšně rozsvítilo.

 

Atmosférický tlak – z jednoduchého pokusu dobrodružství

Učitelka: Ilona Hejmanová, Masarykova ZŠ Horní Bříza

Notoricky známý pokus, kdy se na skleničce s vodou přidrží papír a po otočení se voda nevylije (většinou), s dětmi určitě také děláte. Velkou pozornost získám, když vezmu pořádnou sklenici. Tu už dětem do ruky nedávám, je skleněná, klouže a je dost těžká. 🙁 Dopředu se domlouváme, kdo bude uklízet, kdyby se pokus nezdařil – už tady bývá nával. 🙂

Třída je teď prázdná, protože koronavirus nám vyhnal děti. Pokus se tímto stal výzvou na doma a podnětem ke spolupráci v rodině. Cituji ze zadání žákům: „…Zbývá už jen zjistit, jestli ten atmosférický tlak máte i doma:

Pokus začnete v koupelně. Je popsán v učebnici na str. 82 uprostřed. Pokud ho uděláte podle návodu a přejdete celou koupelnu, získáte hodnost ŠIKULA.

Odvážnější jedinci po natrénování v koupelně vezmou větší sklenici a připraví obdobný pokus. Zajistí si souhlas a asistenci rodičů (ti se zároveň stanou i rozhodčími). Když s takto otočenou sklenicí přejdou kuchyni, získají hodnost PAŠÁK.

Pro ty nejstatečnější bude potřeba nejen fyzikální znalosti, šikovnost, ale i pořádný kus sociální inteligence. Protože přesvědčit rodiče, aby vás s ještě větší obrácenou sklenicí nechali přejít obývák, nebude jistě jednoduché. Kdo to dokáže, vodu v obýváku nevylije, získává hodnost BOREC.

Až budete posílat výsledky, určitě se mi pochlubte, jaké hodnosti jste dosáhli. …“

Většina dětí nakonec běhala i se sourozenci se skleničkami po zahradě – tuhle variantu rádi přidali rodiče. Odezva byla celkem velká, výsledky různé. Cituji ukázky i s chybami:

Dobrý den,
vylila jsem hned to první a tamto už jsem raději vzdala.
pozdravem…

…a pokus fyziky dosáhl jsem hodnosti borec. Mějte se hezky…

…A pokus z Fyziky se mi povedl, povedlo se mi přejít koupelnu u kuchyni ale v obýváku už se mi promočil papír a voda se nám vylila po obýváku 🙂 naštěstí jenom na lino a ne na koberec takže jsme to jenom utřeli a smáli se. Mějte se hezky, na shledanou…

Přiznávám, že já jsem také jednou tuhle sklenici uprostřed třídy vylila! Pamatujeme si ten pokus všichni doteď. 🙂