Projekt TEKUTINY

Učitelka: Zdeňka Kamarádová

7. roč. … úkolem bylo vyrobit plakát s tématem využití kapalin či plynů. V rámci pracovních činností (dílen) některé děti zhotovily výrobky, které se tematicky hodí. Přikládám jejich práce pro inspiraci.

Pokus “Karteziánský potapěč” (obrázek 8)

Tento pokus byl vymyslen Raffaellem Magiottim v 17.St. ale s Dekartem (Kortézem), i když se tak jmenuje, nijak nesouvisí.

Vysvětlení

Základem pokusu je hydrostatický a atmosferický tlak v lahvi a očním kapátku. Když se láhev stlačí, tlak uvnitř se zvětší a vzduch v očním kapátku se stlačí a kapátko klesne, po uvolnění stlačení láhve se tlak sníží a vzduch v kapátku vytlačí vodu zpátky do lahve, což vzpůsobí stoupaní kapátka až k víčku láhve.

Použití

Karteziánský potápěč se používá nejčastěji jako hračka, ale do poloviny minulého století se mu našlo i vědecké použití. Například, jako mikrorespirometr pro zkoumání dýchání jednobuněčných organismů.

 

Fyzikální dopoledne pro žáky ZŠ

Učitelka: Věra Krůsová

V únoru 2019 jsem se svými středoškolskými studenty připravila fyzikální program pro děti ze 3. třídy ZŠ na téma voda a světlo. Děti byly rozděleny na poloviny a vystřídaly se na dvou pracovištích, kde jim průvodci byli studenti gymnázia. Pokusy ukazovaly různou hustotu kapalin a chování těles v kapalinách, připravili jsme kyslík a oxid uhličitý a zkoumali jejich vlastnosti či experimentovali s plynem do zapalovačů. Žáci rozkládali světlo pomocí hranolů, zkoumali barvy na monitoru i barvu předmětů a stínů v různých světlech. Nakonec si vyrobili krasohled. Nadšené byli nejen děti, ale i jejich paní učitelka. Nové zkušenosti získali i středoškolští studenti. A to vše také díky inspiraci z různých aktivit Elixíru.

 

Atmosférický tlak – z jednoduchého pokusu dobrodružství

Učitelka: Ilona Hejmanová, Masarykova ZŠ Horní Bříza

Notoricky známý pokus, kdy se na skleničce s vodou přidrží papír a po otočení se voda nevylije (většinou), s dětmi určitě také děláte. Velkou pozornost získám, když vezmu pořádnou sklenici. Tu už dětem do ruky nedávám, je skleněná, klouže a je dost těžká. 🙁 Dopředu se domlouváme, kdo bude uklízet, kdyby se pokus nezdařil – už tady bývá nával. 🙂

Třída je teď prázdná, protože koronavirus nám vyhnal děti. Pokus se tímto stal výzvou na doma a podnětem ke spolupráci v rodině. Cituji ze zadání žákům: „…Zbývá už jen zjistit, jestli ten atmosférický tlak máte i doma:

Pokus začnete v koupelně. Je popsán v učebnici na str. 82 uprostřed. Pokud ho uděláte podle návodu a přejdete celou koupelnu, získáte hodnost ŠIKULA.

Odvážnější jedinci po natrénování v koupelně vezmou větší sklenici a připraví obdobný pokus. Zajistí si souhlas a asistenci rodičů (ti se zároveň stanou i rozhodčími). Když s takto otočenou sklenicí přejdou kuchyni, získají hodnost PAŠÁK.

Pro ty nejstatečnější bude potřeba nejen fyzikální znalosti, šikovnost, ale i pořádný kus sociální inteligence. Protože přesvědčit rodiče, aby vás s ještě větší obrácenou sklenicí nechali přejít obývák, nebude jistě jednoduché. Kdo to dokáže, vodu v obýváku nevylije, získává hodnost BOREC.

Až budete posílat výsledky, určitě se mi pochlubte, jaké hodnosti jste dosáhli. …“

Většina dětí nakonec běhala i se sourozenci se skleničkami po zahradě – tuhle variantu rádi přidali rodiče. Odezva byla celkem velká, výsledky různé. Cituji ukázky i s chybami:

Dobrý den,
vylila jsem hned to první a tamto už jsem raději vzdala.
pozdravem…

…a pokus fyziky dosáhl jsem hodnosti borec. Mějte se hezky…

…A pokus z Fyziky se mi povedl, povedlo se mi přejít koupelnu u kuchyni ale v obýváku už se mi promočil papír a voda se nám vylila po obýváku 🙂 naštěstí jenom na lino a ne na koberec takže jsme to jenom utřeli a smáli se. Mějte se hezky, na shledanou…

Přiznávám, že já jsem také jednou tuhle sklenici uprostřed třídy vylila! Pamatujeme si ten pokus všichni doteď. 🙂