BoBrova inspirace – SimSchool

Mám problém! Nevím, co úderného vybrat. Když se podíváte na Spomocníka, nedělá vlastně nic jiného, než že inspiruje. Zkusím vás při této příležitosti navést na něco, co je na rozhraní mezi tréningem a hraním – takže se to dokonale hodí, chcete-li se vrátit na zem a připravit se na začátek šk. roku.
Již několik let mám ve svých materiálech pro studenty na začátku kapitoly o hrách (Soudobé vzdělávací technologie, str. 157) ukázku simulace určené budoucím učitelům. Jedná se o virtuální třídu, v níž máte za úkol zvládnout žáky, kteří se chovají tak, abyste to neměli jednoduché. Původně jsem znal jen jednu takovou aplikaci z dílny simEd LLC s názvem SimSchool. V současné době existuje ve verzi 2.0. Nabízejí 14 denní zkušební přístup zdarma. Jsem zvědav, co na to řeknete?

Nedávno jsem zjistil, že má SimSchool konkurenci. The Center for Research in Education Simulation Technology z University of Central Florida s pomocí Nadace Gatesových vyvinulo podobnou simulaci – TeachLivE. Jdou směrem k virtuální realitě a umělé inteligenci. Jedná se ale zjevně o případ, z něhož asi školství nakonec profitovat nebude. Po skončení grantu byl výstup “komercializován”, tj. prodán firmě Mursion. Ta další vývoj orientuje na maximalizaci zisku, což v praxi znamená, že se zabývají hlavně přípravou zaměstnanců firem. Přesto, jako náznak toho, jak by mohla být VR s AI jednou použita při přípravě učitelů, je to docela poučné!

Malý dodatek

Drazí přátelé, po shlédnutí vašich appek jsem byl docela zahanben. Říkal jsem si, že možná o mnoho přicházím. To není jen o držení kroku se žáky, jde spíše o zcela nový postoj k životu – podobný, jaký sledujeme u síťové generace. Nutno přiznat, že jedině tudy vede cesta vpřed.
Začal jsem přemýšlet, zda mám šanci sám sebe posunout do současnosti. A došlo mi, že asi ne. Jsem zvyklý pracovat zcela jiným způsobem, obejdu se bez appek, soc. sítí i všech kecálků. Vytvořil jsem si kvalitní osobní vzdělávací prostředí a sleduji myšlenkové posuny lidí, kteří mě zajímají. Vystačím přitom se čtením starých dobrých RSS skriptů. K tomu ovšem také potřebuji aplikaci. Je signifikantní, že jsem si oblíbil tu s názvem Old Reader. Právě teď tam mám 628 nepřečtených příspěvků. Žádné Spotify ani e-knihy u mě nemají šanci.

BoBr a aplikace

Drazí přátelé, marně čekám, kdo tuto kategorii nakopne, a ono nic. Sám se na to necítím. Jsem spíše nepřítelem honu za novými aplikacemi. I když vám bohužel nic jiného nezbývá. Tedy pouze v tom případě, kdy se snažíte (stejně jako já) minimalizovat své výdaje za SW, a zároveň musíte také držet krok se žáky a realizovat ve výuce různé aktivity, které se bez aplikací neobejdou (např. Kahoot!).
Právě ty aplikace, které se osvědčí a začínají jako freemium, se jejich tvůrci vždy snaží zpeněžit. To má pro nás nepříjemný dopad, protože se musíme často snažit najít jinou vhodnou aplikaci, která je i ve volně dostupné verzi pro nás použitelná.
Svým studentům jsem vždy doporučoval hledat a nechat se inspirovat od tzv. čelných učitelů (vytvářet si v duchu konektivismu osobní vzdělávací prostředí). Naším zářným vzorem je např. paní Jitka Rambousková – Co jsem vyzkoušela.