BoBrova inspirace – SimSchool

Mám problém! Nevím, co úderného vybrat. Když se podíváte na Spomocníka, nedělá vlastně nic jiného, než že inspiruje. Zkusím vás při této příležitosti navést na něco, co je na rozhraní mezi tréningem a hraním – takže se to dokonale hodí, chcete-li se vrátit na zem a připravit se na začátek šk. roku.
Již několik let mám ve svých materiálech pro studenty na začátku kapitoly o hrách (Soudobé vzdělávací technologie, str. 157) ukázku simulace určené budoucím učitelům. Jedná se o virtuální třídu, v níž máte za úkol zvládnout žáky, kteří se chovají tak, abyste to neměli jednoduché. Původně jsem znal jen jednu takovou aplikaci z dílny simEd LLC s názvem SimSchool. V současné době existuje ve verzi 2.0. Nabízejí 14 denní zkušební přístup zdarma. Jsem zvědav, co na to řeknete?

Nedávno jsem zjistil, že má SimSchool konkurenci. The Center for Research in Education Simulation Technology z University of Central Florida s pomocí Nadace Gatesových vyvinulo podobnou simulaci – TeachLivE. Jdou směrem k virtuální realitě a umělé inteligenci. Jedná se ale zjevně o případ, z něhož asi školství nakonec profitovat nebude. Po skončení grantu byl výstup “komercializován”, tj. prodán firmě Mursion. Ta další vývoj orientuje na maximalizaci zisku, což v praxi znamená, že se zabývají hlavně přípravou zaměstnanců firem. Přesto, jako náznak toho, jak by mohla být VR s AI jednou použita při přípravě učitelů, je to docela poučné!

Napsat komentář