Úvod

Digitální minimalismus je životní přístup. Je to cesta, jak mít technologie a vše, co s nimi souvisí, pod kontrolou. Digitální minimalismus je o tom, jak ovládat technologie, abychom jimi nebyli ovládáni. Je jednou z nejdůležitějších digitálních kompetencí, základem digitální gramotnosti.

Stát se digitálním minimalistou je dlouhodobý proces. Není to otázka jednoho či několika okamžiků, jde o postupné a systematické osvojování základních principů, které bude navíc velmi individuální, protože každý používáme technologie trochu jinak.

Pojďte se zkusit stát digitálními minimalisty a sdílet své zkušenosti s aplikováním těchto principů u sebe nebo u vašich žáků. Všechny budou cenné a mohou inspirovat druhé k jejich efektivnějšímu používání technologií.

Jarda Mašek
vedoucí Virtuálního Digicentra

Kam dál