Úvod

Kdybyste mohli říct lidem jen jednu věc, co byste jim řekli?
Tato myšlenka nenapadla mě, inspiroval jsem se knihou Richarda Reeda If I Could Tell You Just One Thing…, ve které významní lidé z různých koutů světa a rozličných profesí předávají ostatním své cenné rady. A řekl jsem si, že bychom se o něco podobného mohli pokusit s učiteli. I učitelé mají mnoho drahocenných rad, které každodenně předávají svým žákům. Možná by je ale rádi předali i někomu dalšímu – jiným žákům, kolegům, rodičům, lidem z jejich okolí, zkrátka komukoliv.
Myšlenku zrealizovat celou akci nosím v hlavě už několik měsíců. A nyní je konečně tady! Nazval jsem ji “Pokud vám mohu říct jen jednu věc” a přidal podtitul “Nejcennější rady učitelů, které vás inspirují a posunou dál” a v tomto duchu, zejména pokud jde o obsah, je i zamýšlena.
Zapojit se do ní můžete na těchto stránkách až do konce října příštího roku.
Po skončení akce bych rád zveřejněné texty roztřídil do kategorií podle adresátů, kterým jsou určeny (pro žáky, učitele, rodiče, veřejnost, ad.) a vydal je elektronicky i v tištěné podobě. Mým snem je publikovat celkem 100 vybraných textů. Je to zajisté velmi ambiciózní cíl, který navíc nemohu nikterak ovlivnit. Jeho naplnění závisí především na vás.
Jsem přesvědčen, že to vyjde. Věřím, že máte co říct, že máte čím druhé inspirovat. Věřím ve vás, jinak bych tuhle akci nikdy nedělal.

Jarda Mašek
vedoucí Virtuálního Digicentra

Jak se akce zúčastnit?