O Virtuálním Digicentru

Když už se s učiteli potkáváme osobně v Digicentrech Elixíru, napadlo nás, že bychom se mohli potkávat také v digicentru virtuálním? Virtuální v tomto případě neznamená nasazení VR brýlí, které nás přenesou do virtuálního světa. Význam tohoto slova je zde trochu širší. Reprezentuje online komunitu, která v simulovaném, participativním prostředí, společně a s pomocí technologií, vytváří obsah.

A přesně takové si Virtuální Digicentrum představuji. Jako místo, kde kromě sdílení aktivit a nápadů bude vznikat obsah vytvořený všemi zapojenými účastníky. A ti nemusí přicházet v jeden okamžik, ale kdykoliv budou mít zrovna chuť a čas. 

Prázdninová akce s názvem iPrázdniny s učiteli je prvním příkladem tohoto přístupu. Další akce budou následovat po prázdninách. Věřím, že se do nich zapojíte a že si náš společný čas strávený ve Virtuálním Digicentru co nejvíce užijeme. 

Jarda Mašek
vedoucí Virtuálního Digicentra