Jak publikovat

Pro publikaci prací Vašich žáků a žákyň v Národní galerii Elixíru máte dvě možnosti. Zvolte variantu publikování podle toho, kde máte soubory (fotografie či videa) uložené – na cloudu (např. na Youtube, online fotogalerie) nebo u sebe v počítači.

Schválení příspěvků probíhá manuálně a může tak trvat i několik dní. Buďte proto, prosíme, trpěliví.

Děkujeme.
Tým Elixíru do škol

Pokud máte fotografie nebo videa na lokálním počítači

Využijte námi vytvořený formulář.

Pokud máte fotografie nebo videa sdílena jinde (např. v online fotogalerii nebo na YouTube)

Po přihlášení v horní části vyberte +Akce / Vytvořit příspěvek (viz následující obrázek).

Vložte název a text příspěvku. Přes tlačítko Mediální soubory přidejte odkaz/y na sdílené práce (viz následující obrázky).

Příspěvek zařaďte do rubrik dle témat, přidejte štítek dle úrovně a odešlete jej ke schválení (viz následující obrázek).