Domácí laboratorní práce – plování těles

Učitelka: Jana Hynštová

Cíl aktivity: Zažít, že tíha pokladu (nákladu v loďce) je vyrovnávána vztlakovou silou vody a že objem vody o tíze pokladu je větší než objem pokladu

Třída: 7. ročník

Pomůcky: větší a menší nádoba, předmět s velkou hustotou (kámen, mince)

Zadání úkolu: Piráti propluli s pramicí do zatopené jeskyně a v loďce mají truhlu s pokladem. Chtějí truhlu hodit do jezírka. Po klesnutí truhly na dno jezírka voda v jeskyni stoupne, klesne nebo zůstane hladina stejně vysoko? Co se stane s ponorem lodi?

Technické poznámky: Je potřeba, aby byl kámen dostatečně velký a větší nádoba nebyla příliš široká. Lihovým fixem si označte výšku hladiny.

Metodické poznámky: Hodně žáků mělo utkvělou představu, že hladina vody v jezírku po vyhození pokladu stoupne. I po provedení experimentu mnozí psali, že hladina jezírka stoupla, i když byl vidět rozdíl hladin. Práci jsem jim musela vracet s tím, že mají použít větší kámen

 

Věda v kuchyni

Učitelka: Jitka Soukupová

Cíl aktivity: Popsat, vysvětlit, realizovat a nafotit vlastní experiment na téma “Věda v kuchyni”.

Třída: Prima – kvarta NG

Pomůcky: pomůcky z kuchyně a potraviny

Zadání úkolu: Navrhněte, pojmenujte, popište, vysvětlete, zrealizujte a nafoťte experiment na téma Věda v kuchyni.

Technické poznámky: Základem experimentu by měly být buď kuchyňské pomůcky nebo finančně nenáročné potraviny.

Metodické poznámky: vhodná volba názvu experimentu, vypovídající fotodokumentace

 

Tužky dobře ořezané v sáčku vody

Učitelka: Blanka Koďousková

Cíl aktivity: Vyzkoušej, jestli máš dobře ořezanou tužku tak, že ji prostrčíš sáčkem vody

Třída: 6. a 7. třída

Pomůcky: sáček (LD-PE) s vodou, tužky

Zadání úkolu: Naplň sáček do 3/4 vodou a tímto sáčkem prostrč špičatou ořezanou tužku (pastelku).

Technické poznámky: Pokud není k dispozici sáček LD-PE, stačí obyčejný mikrotenový sáček.

Metodické poznámky: Žáci soutěžili, kdo prostrčí nejvíce tužek (pastelek).

 

Výbuch sopky

Učitelka: Jana Hoffmannová

Cíl aktivity: Dokážeme smícháním několika látek docílit výbuch?

Třída: Školní družina (1. – 5. třída)

Pomůcky: Tác, hluboký talíř, sklenička, alobal, jar, jedlá soda, potravinářské barvivo, špejle, ocet, dinosaurus

Zadání úkolu: V pravěku, kdy žili naši dinosauři, často vybuchovaly sopky. My si dnes zkusíme udělat malý výbuch, kdy se ta láva valí z nitra Země ven na povrch.

Technické poznámky: Do hlubokého talíře postavte skleničku a zakryjte alobalem. Do alobalu nad skleničkou udělejte otvor. Naplňte skleničku asi do 1/3 jarem, přisypte 5-6 lžiček jedlé sody a přidejte potravinářské barvivo (červené). Zamíchejte špejlí. Na závěr přidejte ocet – výbuch se dostaví. 😉

Metodické poznámky: Žáci pracovali ve 4 členných skupinách, v každé skupině byl alespoň jeden žák 4. třídy.

 

Zamrzlé bubliny

Rozhodla jsem se fyzikálně využít mrazivé únorové týdny a zadala jsem svým primánům a sekundánům dobrovolný domácí úkol s názvem Zamrzlé bubliny. Zadání k nahlédnutí zde.

Zamrzlou fyzikální krásu, která z našich pokusů povstala, jsme shromáždili v této galerii.

Mrazivé dny potřebné k uskutečnění bublinových pokusů odešly tak rychle, jak přišly. Kolegyně Ája, nadšena projektem, se rozhodla, že si zapůjčí od souseda řezníka chladící dodávku a bublinovou akci podnikne navzdory oteplujícímu se počasí. Zdeněk Hubáček pro změnu přenesl pokusy do “domácí laboratoře”, společně s Hubáčkem juniorem posbírali zbytky sněhu z okolí Uherského Hradiště a smíchali ho se solí. Jejich ledové bublinové krystaly můžete obdivovat zde.

 

Difúze v kapalině – Voda a čaj

Šesťáci prováděli pokus s horkou a studenou vodou. Do dvou skleniček nalili horkou a studenou vodu. Do hrníčků vložili stejné pytlíky čaje tak, aby se vodou nehýbalo a pozorovali difúzi. Někteří fotili, někteří natáčeli.

Ve studené vodě probíhá difúze mnohem pomaleji než v horké vodě.
Difúze v kapalině – Eliška Gubová
Ve studené vodě probíhá difúze mnohem pomaleji než v horké vodě.
Obr.1 – Začátek pokusu
Obr.2
Obr.3
Ve studené vodě probíhá difúze mnohem pomaleji než v horké vodě.
Obr.4 Poslední záběr

 

 

Dálkové zapalování svíčky

Učitel: Stanislav Gottwald

Zapalování svíčky na dálku dělám běžně v primě podle metodiky projektu Heuréka. Hodí se tedy pro 6. třídu ZŠ v rámci tematického celku Vlastnosti látek. Pokus je důkazem toho, že voskové páry hoří. Ve škole zapalujeme i voskové páry, které unikají z roztaveného vosku na alobalové misce. Pozor: zapalování svíčky mohou žáci provádět i doma, ale jen za dozoru rodičů, zapalování par roztaveného vozku na alobalu striktně zakazuji. Nicméně daný pokus potěší i starší žáky. Tato nahrávka vznikla v rámci distanční výuky ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia, kdy jsme se bavili o kapilaritě a zmínili jsme se o funkci knotu ve svíčce. Jedna ze studentek (která ráda pokusuje, ale nemá v oblibě počítání) si pokus vyhledala na internetu a pokusila si ho vyzkoušet samostatně, přitom ho i nafilmovala. Je zde patrné, že se tento atraktivní pokus dá využít jak v rámci změn skupenství a vlastností látek (v rámci pokusu jsou “vidět” všechna tři skupenství vosku), ale i v rámci molekulové struktury kapalin, zejména kapilarity, dále proudění (je zde krásně vidět laminární a turbulentní proudění kouře) apod. Zcela zásadní je diskuse o tom, co v kouři hoří, jak ověřit, že hoří voskové páry, a že vlastně zkoumáme něco, co není až tak moc vidět (to jistě slouží k rozvoji abstraktního myšlení). Tedy i tak jednoduchý pokus je přímo nabit fyzikou s kýtá mnoho námětů k diskusi.

 

Lávová lampa

Učitelka: Klára Plosová

Zadání: Vytvořte lávovou lampu. Na výrobu naší lávové lampy potřebujeme pouze: Průhlednou vysokou nádobu, vodu, kuchyňský olej, šumivé tablety (klidně vitamínové) a pro lepší efekt potravinové barvy.
Zadala jsem to napříč celým druhým stupněm.

 

Poklady naší země – ČR

Učitelka: Daniela Martincová

Projekt Poklady naší země – ČR byl realizován ve 4 dílnách s různým zaměřením: 1) enviromentální , mineralogie a minerální vody, lázeňství ČR, 2)keramická dílna,3) poslech audioknih Muž, který sázel stromy a Slyšíš jak mluví stromy, 4) experimentalni dilna fyziky,matematiky a chemie. Část prací je z keramické dilny- výroba květináčů pro sazenice stromů a volné zpracování poslechu audioknihy. Cílem projektu bylo seznámit žáky s proměnami sluneční energie, s jejich využitím a ochranou v prospěch všech,předně vody.V každé dílně žáci pracovali ve volitelnych skupinách od 5.- 9.+ třídy SŠ.