Elektroskop

Učitelka: Miroslava Šerá

Cíl aktivity: Ověření, zda je těleso elektricky nabité.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: sklenice, kelímek, modelína, drátek, alobal, pravítko

Zadání úkolu: Sestroj si svůj vlastní elektroskop! Inspiraci hledej na internetu. Z dostupných materiálů, které najdeš doma, sestav elektroskop. Natoč video a vysvětli princip.

Popis aktivity (pdf)

 

Statická elektřina

Učitelka: Renata Štollová 

Účinky statické elektřiny ověřovali šesťáci ve dvojicích nebo skupinách pomocí následujících pokusů:
Sledovali chování nerozhodného prstenu, ovládali brčko a plechovku na dálku, vyráběli vrtulku ovládanou statickou elektřinou, vyrobili “létavici”, která se ruky držela jako klíště, vystřihovali skokany z papíru, ježili si navzájem vlasy, stali se popelkami, poslouchali elektřinu a sledovali náboj na vodiči a izolantu. 

Na pokusy nepotřebujeme drahé pomůcky. Stačí plastová brčky, novodurová trubka, skleněná láhev, plechovka od nealkoholického piva, alobal, polystyrénová podložka, flanelová hadr, papírový kapesník, plechová krabička, plastelína, vidlička, CD, sůl, pepř, euro obal, igelitový sáček, skleněná a plastová tyč a …, ale to je napsáno v postupu. 

 
NEROZHODNÝ PRSTEN
Pomůcky: plastový stojan z brčka, kousek modelíny, proužek alobalu, lepicí páska, nůžky, nit, papírový kapesník, brčko
Úkol:
 1. Vystřihni z fólie pásku a slep ji jako prsten. Vytvoř si stojánek.
 2. Přivaž “prsten” ke stojánku.
 3. Pomalu k němu přibliž nabitou tyč.
Co se stane? Tyč přitáhne prsten, ale pak ho zase odežene.
Proč?
 
OVLÁDÁME BRČKO NA DÁLKU
Pomůcky: dvě brčka, skleněná lahev, papírový kapesník
Úkol:
 1. Na stůl postav prázdnou lahev.
 2. Brčko ohni a kratší částí vlož do lahve
 3. Druhým brčkem roztoč brčko v láhvi bez dotyku.
Splnil(a) jsi úkol? Vysvětli své řešení.
 
ELEKTRICKÁ VRTULKA
Pomůcky: dva fixy, nit, papírový kapesníček
Úkol:
 1. Uprostřed fixu přivaž nit
 2. Uchop nit do ruky
 3. K fixu přibliž nabitý fix
Co se stane?
Proč?
 
LÉTAVICE
Pomůcky: šustivý sáček, brčko, papírový kapesník, permanentní fix, nůžky
Úkol:
 1. Ze sáčku si vyrob létavici
 2. Brčko tři papírovým kapesníkem
 3. Nauč létavici “létat”
Jak velký kus sáčku použiješ, aby létavice létala? Jak velkou uděláš hlavičku?
 
ELEKTRICKÝ SKOKAN
Pomůcky: tenký papír, balónek, nůžky, gumička, pumpička, fix
Úkol:
 1. Na papír nakresli pár postaviček, které vystřihneš
 2. Postavičky polož na stůl
 3. Nafoukni balonek pumpičkou, otvor zajisti gumičkou
 4. Tři balónek o oblečení
 5. Balónek s nábojem přibliž k postavičkám
Co se stane?
Proč?
 
KUTÁLENÍ PLECHOVKY
Pomůcky: papírový kapesník, brčko, plechovka
Úkol: Uveď plechovku do pohybu, nesmíš se jí ničím dotknout, ani zvedat podložku
Splnil(a) jsi úkol? Vysvětli své řešení.
 
ELEKTŘINA VE VLASECH
Pomůcky: plastový hřeben nebo fólie nebo balónek
Úkol: Česej si vlasy, tři fólií nebo balónkem o vlasy.
Co se stane?
Proč?
 
JAK ODDĚLIT PEPŘ A HRUBOU SŮL
Pomůcky: papírová lžička, papírový kapesník, sůl, pepř
Úkol:
 1. Na stůl nasyp trochu pepře a soli, promíchej
 2. Přibliž nabitou lžičku
 3. Lžičku podržte nad směsí
Co se stane? Pepř rázem “vyskočí” a přilepí se na lžíci. Pokud přiblížíš lžíci víc, přilepí se I sůl.
Proč?
 
OHNI VODU
Pomůcky: plastová tyč, papírový kapesník, slabý proud tekoucí vody
Úkol:
 1. Tři plastovou tyč
 2. Nabitou plastovou tyč přibliž k slabému proudu tekoucí vody
Co se stane?
Proč?
 
NASLOUCHEJ ELEKTŘINĚ
Pomůcky: kovové víčko z plechovky, plastelína, igelitová taška, kovová vidlička
Úkol:
 1. Doprostřed kovového víčka přilep plastelínu, abys vytvořil držátko
 2. Víčko polož na plastovou tašku, uchop ho za držátko a po dobu 2 minut jím rychle tři
 3. Zvedni víčko nad igelitku, dej pozor, ať se ho nedotkneš
 4. Zvednutého víčka se dotkni kovovou vidličkou
 5. Poslouchej praskající jiskry
ROZLOŽENÍ NÁBOJE NA VODIČI A IZOLANTU
Pomůcky: plechovka na izolační podložce s kousky alobalu, plastová trubka, PVC trubka a kousek flanelu, alobalový lístek na držáku, doutnavka 
Úkol:
 1. Na izolační podložku postav plechovku s lístky alobalu a plastovou trubku
 2. Otři trubku i plechovku na jednom místě
 3. Alobalový lístek na držátku postupně přibližte k různým místům izolační trubky a plechovky
Pozorování:
 1. Pozoruj lístky na plechovce. Co se děje
 2. Alobalový lístek na držátku přibliž k různým místům izolační trubky.
Co pozoruješ?
Rozložení náboje na vodiči a izolantu
Pomůcky na statickou elektřinu
Elektrický skokan
Ovládáme brčko na dálku
Nerozhodný prsten
Létavice
Kutálení plechovky
Papírové konfety
Alobalová chocholka