O Princezně Rubínce a mladém zahradníkovi

Díky inspiraci z Elixíru jsme v naší Dětské skupině Molekula zrealizovali vystoupení na téma Optika – laser. Během celého týdne nás provázela princezna Rubínka a mladý zahradník, kteří formou pohádky seznamovali děti s různými tématy z optiky. Vysvětlili dětem co to optika je, čím se zabývá, co je to světlo, zrcátko, lupa, atd. Na konci týdne jsem dětem zahrála loutkové divadlo O Princezně Rubínce, ve kterém moudrá princezna použila LASER pro svou záchranu. Na toto navázal pan Ing. Martin Smrž, Ph.D., vedoucí oddělení Vývoje pokročilých laserů v centru HiLASE (tatínek jednoho našeho chlapečka z DS) přednáškou o LASERU a o povaze své práce.

 

Jak si liška a čáp zhotovili sluneční hodiny

Učitelka: Hana Wosková

Na pozadí bajky O lišce a čápovi jsme si vysvětlili, jak můžeme poznat denní dobu v přírodě, resp. měřit čas bez pomoci běžných nástěnných hodin či hodinek. Děti z Dětské skupiny Molekula měly za úkol z několika dílčích částí poskládat jednoduché sluneční hodiny. Cílem bylo, aby děti dokázaly zhotovit jednoduché sluneční hodiny a aby věděli, že čas můžeme v přírodě poznat i pomocí stínu, který vrhá předmět osvětlený slunečním světlem. Na závěr byly děti požádány o udělení zpětné vazby pomocí barevných květinek, kdy zelená znamenala, že se jim aktivita líbila a červená, že se jim aktivita nelíbila.

 

MŠ 4 pastelky

Od roku 2019 probíhají v MŠ 4 Pastelky workshopy s paními učitelkami v rámci cyklu Pohádková fyzika. Workshopy vede Jitka Houfková (MFF UK), garantka Elixíru pro program Pohádková fyzika, který také pracovně nazýváme “malá fyzika” a je určen pedagogům v předškolním a mladším školním vzdělávání (1. stupeň ZŠ).
Praktickou formou, skrze demonstraci jednoduchých pokusů a vysvětlení fyzikálních zákonitostí, se zde paní učitelky učí, jak pomocí experimentů umožnit dětem zkoumání a porozumění fungování světa kolem nich.
Klíčový je proces objevování a zážitek (AHA moment) skrze “věci” a pokusy s nimi, které známe z běžného života.

Na fotkách jsou zachyceny obrázky, které děti následně v rámci reflexe malují-kreslí, zachycují v nich, co si z pokusů zapamatovaly a v reportáži je shrnuto to nejdůležitější.