Hustota látek

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Cíl aktivity: Vytvořit představy o tom, že stejná hmotnost látek neznamená stejný objem

Třída: 6. ročník

Pomůcky: kádinky, digitální váha

Zadání úkolu: Nasbírej do kádinky takové množství látky, aby obsah kádinky vážil 50 g.

Technické poznámky: Pokus jsme prováděli na školní zahradě, kde měli žáci dostatek různých materiálů ke sběru. Podobně by šlo provést s kapalinami (voda, olej, mléko, med…)

Metodické poznámky: Nejprve je třeba žákům připomenout tárování vah

Ukázka 1, Ukázka 2

 

Domácí laboratorní práce – Měření

Učitelka: Veronika Pálková

Cíl aktivity: Vyrobit si vlastní váhy a odměrný válec a změřit hmotnost a objem těles

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Váhy – pravítko, papír, provázek, náplň do propisky nebo špejle, Odměrný válec – PET láhev, nádoba o známém objemu (např. odměrka na prací prostředky), fixa, voda

Zadání úkolu: Vyrobit rovnoramenné váhy a odměrný válec

Technické poznámky: Zvolit vhodné závaží – něco strojově vyráběné o totožné hmotnosti. Osvědčily se malé piškotky, tiktak. Sladkosti lepily a rychle se ztrácely :- )gumídci, lentilky

Metodické poznámky: U vah dbát na správnou polohu zavěšení misek, před měřením váhy vyvážit, Váhy jsou z papíru, pozor na protržení. Umístit je tak, aby nezavazely a mohlo se s nimi déle pracovat.
1. krok – výroba vah
2. kontrola závažíček – jedno z nich označit a porovnat s ostatními. Všechna závažíčka musí mít stejnou hmotnost.
3. krok – určení hmotnosti desetikoruny. Na internetu si zjistí, kolik skutečně 10 Kč váží a tak spočítat, kolik váží 1 závaží
4.krok – určení hmotnosti AA baterie
5.krok – ověření výsledku na digitální váze (pokud ji děti měly k dispozici) nebo na internetu

 

Neobvyklé jednotky délky

Učitelka: Hana Dvořáková

Cíl aktivity: Zopakování učiva

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Tužka a papír

Zadání úkolu: Do dvojice dostali papír, který měli vyplnit. Nápověda názvů jednotek včetně jejich délek byla po celé třídě na papírkách.

Technické poznámky: Původně zamýšleno jako venkovní aktivita.

Metodické poznámky: Děkuji za dílnu V. Koudelkové, od které jsem tento nápad využila. Děti to i v červnu bavilo ;-).

 

Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Učitel: Jaroslav Čejka 

Cíl aktivity: Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Materiál dle vlastního výběru

Zadání úkolu: Vyrobte zařízení, kterým byste dokázali zjistit hmotnost tělesa.

Metodické poznámky: S výrobky se pracuje v následující hodině a zjišťuje se dodržení zadání. Porovnávání hmotnosti známé a neznámé (závaží o známé hmotnosti a neznámé hmotnosti).

 

Měření délky – krokování + online mapy

Učitelka: Věra Krůsová

Cíl aktivity: Určit vybranou vzdálenost krokováním, porovnat s údajem z online mapy, naučit se s tímto nástrojem pracovat. Zhodnotit přesnost měření a uvědomit si úskalí tohoto úkolu (např: počítání kroků, vhodná volba trasy).

Zadání úkolu

Vypracování 1 | Vypracování 2 | Vypracování 3

 

Měření fyzikálních veličin

Učitelka: Edita Martoníková

V době distanční výuky jsem v šestých třídách probírala Měření fyzikálních veličin, konkrétně: délku, objem, hmotnost, čas a teplotu. Zabývali jsme se historií, fyzikálními jednotkami a jejich převody, teorií měření: stupnice, nejmenší dílek, rozsah a pod. ale jaká by to byla fyzika bez pokusů. 😉

Děti měly “prošmejdit” celý byt/dům a najít vše, co danou fyzikální veličinu umí změřit. A s dovolením a někdy i pomocí rodičů změřit něco “normálního” a něco “extrémního”. U délky např.: šířku pokojíčku či tloušťku listu učebnice fyziky, u objemu: objem kuchyňské naběračky, hrníčku či kapky vody….V souvislosti s hmotností v některých rodinách oprášili váhy po babičkách i prababičkách a napadlo je, srovnat jejich přesnost s přesností těch moderních digitálních. Jak to dopadlo? Přikládám v příloze. 😉

A čas nám poskytnul příležitost vyrobit hodiny, ty přesýpací/přelévací vedly! A jaké technické problémy museli překonat – vyrobit vhodně velkou dírku, testovat různé sypké materiály, v troubě usušit písek, a další a co se u toho dozvěděly a naučily děti referovaly spolužákům v on-line hodinách. 🙂