Harmonický pohyb

Učitelka: Rita Chalupníková

Cíl aktivity: Pomocí běžných pomůcek zaznamenat graf závislosti výchylky kyvadla na čase

Třída: 2. ročník SŠ

Pomůcky: stojan (např. židle, stůl,…), provázek a kornout z papíru s ustřiženým dnem, mouka nebo písek, role papíru (kus tapety nebo igelitový pytel) pro záznam grafu

Zadání úkolu: Na stojan zavěste kyvadlo vytvořené z papírového kornoutu. Do kornoutu dejte sypký materiál. Pod kornout dejte papír, který budete rovnoměrně přímočaře posouvat (kolmo na směr pohybu kyvadla). Kornoutu ustřihněte dno a rozkývejte. Začněte pohybovat rolí papíru. Mouka či písek vám zaznamená okamžitou výchylku v daném čase. Aparaturu nafoťte a nafoťte i záznam grafu.

Technické poznámky: Možná se Vám bude hodit pomoc sourozence nebo kamaráda. Studenti měli k dispozici obrázkový návod.

Metodické poznámky: Lze zaznamenat pouze graf. Studenti mohou měřit i čas, určovat maximální výchylku, periodu. Mohou experimentovat, co se stane, když…(změní výchylku kyvadla, prodlouží délku kyvadla, budou posunovat rychleji se záznamovým papírem, nebudou papír posunovat rovnoměrně, použijí jiný sypký materiál,…)

 

Katapult (jednoduché stroje, přeměna energií)

Učitelka: Anna Hrubá

Cíl aktivity: Cílem aktivity je v praxi pochopit přeměnu jedné formy mechanické energie v jinou formu (potenciální na kinetickou) a přímé využití tohoto principu. při stavbě stroje.

Třída: 1. ročník SŠ

Pomůcky: Katapult si můžete vyrobit z kartonu i dřeva, záleží, jestli máte doma dílnu. Tyč nebo špejli k výrobě osy, kolem které se bude rameno katapultu otáčet, závaží na spodní část páky (u kartonového katapultu stačí plastelína, u dřevěného to chce těžší železné závaží), gumu.

Zadání úkolu: Na základě zaslaného videa se pokuste doma vytvořit vlastní katapult.

Technické poznámky: Video z pořadu PORT

Metodické poznámky: Cílem tohoto dobrovolného úkolu bylo zaktivizovat žáky na distanční výuce. Téma přeměny mechanické energie by pro studenty učebních oborů působilo dost akademicky. Často jde ale o zručně nadané studenty, kteří rádi doma něco tvoří a vyrábí, zvlášť když je to „funkční“.

 

Elektrolýza a výboje

Učitelka: Stanislava Tomšová

Cíl aktivity: praktické zvládnutí galvanizace i leptání, proměření vlastního galvanického článku, pozorování výbojů

Třída: 2. ročník čtyřletého studia

Pomůcky: voda, skalice modrá,sůl kuchyňská, různé elektrody, voltmetry, ovoce a zelenina, plazmová lampa, zářivky

Zadání úkolu: splnit úkoly – viz. přiložené pracovní listy (pdf) u několika stanovišť

Technické poznámky: jednotlivá stanoviště jsem připravila předem

Metodické poznámky: studenty jsem napřed provedla po jednotlivých stanovištích, zmínila se i o bezpečnosti práce a pak studenti sami pracovali ve skupinkách

Fotografie (pdf)

 

Návrh a výroba obvodu se třemi LEDkami

Učitel: Jiří Kvapil 

Cíl aktivity: Návrhem destičky se třemi LEDkami reálně použít znalosti z elektrických obvodů a během její výroby se seznámit se základy pájení.

Třída: Fyzikální experimentárium – seminář v maturitním ročníku

Pomůcky: Pájka, cín, kalafuna, kleště, kladivo, 3 LED různých barev, 3 rezistory s hodnotami, které si navrhli studenti, 3x kancelářská sponka a 3x připínáček (nejlépe mosazné), 8 mosazných hřebíčků, dřevěná destička 5 cm x 7 cm, drát

Zadání úkolu: pdf

Technické poznámky: Praktická práce probíhala v laboratoři fyziky, kde jsou k dispozici rozvody 230 V pro připojení trafopájek. Z balíčku pomůcek RC Olomouc jsme měli půjčeno 5 ks, další jsme snesli z různých kabinetů a bývalého elektrotechnického kroužku.

Metodické poznámky: Návrh obvodu byl zadán jako domácí úkol, čas na vypracování byl týden. Překvapením pro mě bylo, že asi polovina studentů si s použitím Ohmova zákona v reálném problému nevěděla rady. Vlastní navržený obvod měli nakreslit v online prostředí a obrázek obvodu vložit jako odpověď do zadání úlohy. Praktická výroba destičky úplným začátečníkům trvala 2 vyučovací hodiny včetně korekce obvodu z domácího úkolu, vysvětlení a přepočítání rezistorů a jejich výběr ze sady rezistorů. Je třeba začít včas a hlídat postup. Spínače byly provizorní – z kancelářské sponky a připínáčku. Studenti viděli jedno doporučené řešení, ale několik se jich vydalo vlastní cestou. Destička se dá vyrobit i bez pájení – hřebíčkem se udělá dírka, do té se vloží nožička součástky, hřebíček se zatluče napevno a tím se mechanicky a docela dobře i elektricky zafixuje spoj hřebíček – nožička.

 

Vlnění

Pokus na téma vlnění: zachyťte na video – nezapomeňte na !komentář!.

a) Vytvořte stojaté vlnění (př. pomocí švihadla, gumy, lana, …) – postupně navyšujte počet kmiten (1-3).

b) Vytvořte odraz vlny či její ohyb – vyberte si typ překážky a jev zachyťte na videu.

c) Zpívající skleničky – kdy uslyšíme nejvyšší a kdy nejnižší tón? Proč?

Můžete jevy natočit zvlášť či dát do jednoho videa. 

 

Barvy – skládání a pohlcování

Učitel: Filip Hložek

Zadání pro 6. ročník (sextu) gymnázia. Po probrání tématu barvy v optice si žáci měli naučené poznatky vyzkoušet na pokusech. Postupovali podle návodů na stránkách fyzikalnipokusy.cz (konkrétně http://fyzikalnipokusy.cz/1681/aditivni-miseni-barev a http://fyzikalnipokusy.cz/1902/mizejici-obrazek).