Modely krystalových kubických mřížek a bodových poruch

   

Ve středoškolské výuce na gymnáziu v rámci učiva struktura a vlastnosti pevných látek, byl zadán domácí úkol: modelujte pomocí nejrůznějších surovin strukturu krystalové kubické základní buňky a znázorněte bodové poruchy krystalové mřížky.
Z velkého počtu nápadů vybírám pro praktickou realizaci práci, která byla splněna pomocí jednoho balíčku cukrovinek Vexta. Bonbóny byly v případě základních krystalových kubických buněk propojeny špičatými bambusovými párátky. Zbylé cukrovinky pak vystačily na znázornění bodových poruch v krystalu: vakanci, intersticiální polohu a příměs. Po procvičení probíraného učiva je možné vyrobené modely pomocí párátek také zkonzumovat.

 

Distanční zapalování svíčky

Jednou z fyzikálních hrátek, které jsem zadával žákům při distanční výuce bylo:

Distanční zapalování svíčky

Pokyny:

Zjistěte ve kterém skupensví probíhá hoření látek.

S využitím znalostí a !pod dozorem rodičů! vyzkoušejte zapalování sfouknuté svíčky přes kouř.

Popište, jak je to možné. Vyzkoušejte různé svíčky a změřte nejdelší vzdálenost, na kterou se zaplení povedlo.

Experiment natočte, video zkraťte na maximálně 20 s a uložte na youtube. Do zorného pole kamery vložte papír se jménem!. Odkaz na video vložte spolu s fotografií zápisu do Wordu a uložte jako PDF!

Pár zdařilých videí přikládám: