Skleničkový hudební nástroj

Učitelka: Ilona Hejmanová

Cíl aktivity: Zkoumání vlastností tónů. Výroba domácího hudebního nástroje.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: libovolné skleničky nebo lahve, voda, (ladička)

Zadání úkolu: Prozkoumejte výšky tónů při různém naplnění skleniček nebo lahví, když do nich budete cinkat lžící nebo foukat nebo třít okraje skleniček mokrým prstem. Na základě získaných zkušeností vyrobte hudební nástroj. Zahrajte libovolnou skladbičku. Krátké video odevzdejte.

Technické poznámky: Vysvětlení a ukázka hry byla v on-line hodině. Méně zdatným hudebníkům jsem doporučila použít ladičku.

Metodické poznámky: Hodnotila jsem pozitivně všechno, co trochu hrálo.

Ukázky

 

Harmonický pohyb

Učitelka: Rita Chalupníková

Cíl aktivity: Pomocí běžných pomůcek zaznamenat graf závislosti výchylky kyvadla na čase

Třída: 2. ročník SŠ

Pomůcky: stojan (např. židle, stůl,…), provázek a kornout z papíru s ustřiženým dnem, mouka nebo písek, role papíru (kus tapety nebo igelitový pytel) pro záznam grafu

Zadání úkolu: Na stojan zavěste kyvadlo vytvořené z papírového kornoutu. Do kornoutu dejte sypký materiál. Pod kornout dejte papír, který budete rovnoměrně přímočaře posouvat (kolmo na směr pohybu kyvadla). Kornoutu ustřihněte dno a rozkývejte. Začněte pohybovat rolí papíru. Mouka či písek vám zaznamená okamžitou výchylku v daném čase. Aparaturu nafoťte a nafoťte i záznam grafu.

Technické poznámky: Možná se Vám bude hodit pomoc sourozence nebo kamaráda. Studenti měli k dispozici obrázkový návod.

Metodické poznámky: Lze zaznamenat pouze graf. Studenti mohou měřit i čas, určovat maximální výchylku, periodu. Mohou experimentovat, co se stane, když…(změní výchylku kyvadla, prodlouží délku kyvadla, budou posunovat rychleji se záznamovým papírem, nebudou papír posunovat rovnoměrně, použijí jiný sypký materiál,…)

 

Vlnění

Pokus na téma vlnění: zachyťte na video – nezapomeňte na !komentář!.

a) Vytvořte stojaté vlnění (př. pomocí švihadla, gumy, lana, …) – postupně navyšujte počet kmiten (1-3).

b) Vytvořte odraz vlny či její ohyb – vyberte si typ překážky a jev zachyťte na videu.

c) Zpívající skleničky – kdy uslyšíme nejvyšší a kdy nejnižší tón? Proč?

Můžete jevy natočit zvlášť či dát do jednoho videa. 

 

Vlastnosti matematického kyvadla

Učitelka: Hana Trhlíková

Jde o domácí laboratorní práci určenou žákům 8. ročníku ZŠ. Jejich úkolem bylo opakovaně (3-krát) změřit dobu 10 kmitů pro 6 různých délek kyvadla, výsledky zpracovat do tabulky – určit průměrnou dobu 10 kmitů, periodu pro každou délku kyvadla a frekvenci. V závěru měli zformulovat, jak souvisí perioda kyvadla s jeho délkou a jak souvisí frekvence kyvadla s délkou.

 

Jak změřit periodu kyvadla

Učitel: Čestmír Krejčí

V rámci opakování učiva o mechanickém kmitání kyvadla, měli za úkol žáci 2. ročníku gymnázia v distanční výuce, natočit mobilním telefonem nebo fotoaparátem krátké video, které by mělo splňovat následující požadavky: – vyrobte si doma jednoduché matematické kyvadlo, – změřte jeho délku přiloženým měřidlem – zaznamenejte 5 kmitů kyvadla se změřením jejich doby na přiložených stopkách – na papíru uveďte výpočet periody (doby 1 kmitu) pomocí provedeného pokusu – na papíru uveďte výpočet doby 1 kmitu pomocí vzorce pro periodu kyvadla (papír bude součástí videa) – porovnejte oba získané výsledky – video by nemělo i s už připraveným nasnímaným výpočtem trvat déle než 60 s.

 

Experimenty v rámci ESDY – téma vlnění

Učitelka: Jitka Soukupová

ESDY letos proběhl již 16. rokem a organizuje jej pro děti a mládež MILSET Evropa. Letošní téma bylo „Objevuj barvy prostřednictvím experimentů“, bohužel akce proběhla právě v začátku koronavirové pandemie, proto představuji ukázku z ročníku 2019, kdy tématem byly „Waves – vlny“. V roce 2021 se již můžete zapojit i vy! Akce probíhá vždy během měsíce března. Experimenty na dané téma si na Gymnáziu Stříbro připravovali žáci primy – kvarty v rámci dobrovolné školní přehlídky ESDY 2019.

Více informací najdete na jejich webových stránkách nebo na Facebooku.

 

Kyvadlo, Pendulum wave

Učitelka: Lenka Kramářová

Zadání úlohy pro druháky ve fyzice znělo – cituji:
“Natoč video, ve kterém bude libovolný rozumný kmitavý pohyb pomocí pomůcek, které běžně najdeš v domácnosti, doma. Popiš (ve videu), proč zrovna toto. Urči (ve videu) u svého kmitavého pohybu periodu, frekvenci a amplitudu výchylky (maximální výchylku) a popiš, jak a proč jsi postupoval(a). Odevzdávej sem, nejlépe v mp4. Děkuji a moc se těším na vaši kreativitu. Zveřejníme…😉 Interně ve 4.G 😁 V přiloženém videu je inspirace, ale formou úkolu. Po vás požaduji něco krapet jiného 😉 ”

A já byla zvědavá, co se podaří, čeho se dočkám…
A to, čeho jsem se dočkala, mě přinutilo zrušit slib – nešlo se o některá videa nepodělit i v rámci širší fyzikální veřejnosti… 😉 Klobouk dolů před kreativitou, precizností a zapálením některých studentů…

Korunou všeho pak byla moje “hloupá hláška” k videům, které jsem jim nasdílela:
“Pendulum wave – doba kmitu kyvadel v estetickém provedení
Kdyby se někdo nudil, chtěl být kreativní a chtěl mi udělat mega radost 😉 Aneb toto v kabinetě ještě nemám… 😂” A výsedek? Posuďte sami…