Kompas doma vyrobený

Učitelka: Hana Hubačová

Žáci 6. třídy ZŠ po zkoumání a pokusech s magnety, měli doma vyzkoušet své znalosti praktickým pokusem. (Cíl – využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole) Znění úkolu: “Zvládl/a bys vytvořit kompas, pokud máš k dispozici jehlu, šroub, sklenici, vodu, list stromu, magnet a talíř? Vyfoť svůj kompas a pošli zpět. Na společné videokonferenci vysvětlíš svůj postup práce.” Na obrázku je domácí kompas Tobiáše Nováka.

 

Hrátky s magnety

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Práci plnili žáci 6. ročníku ZŠ v rámci distanční výuky. Nejprve pátrali doma po různých magnetech a jejich využití. Poté se seznámili prostřednictvím prezentace s vlastnostmi magnetů a provedli několik pokusů s “ledničkovými” magnety. Nakonec si s magnety hráli – dělali úpravy obličejů pomocí magnetu a železných pilin a kouzlili s magnety. Svá tvoření posílali ve formě fotek i videí, jsou zveřejněna ve fotogalerii na stránkách školy.