Hejblata

Učitelka: Kateřina Lipertová

Hejblaty jsem si nazvala hračky-stroječky, u nichž se otáčivý pohyb klikou mění na pohyb nahoru dolu, ze strany na stranu, nebo na otáčivý pohyb ve směru kolmém k původnímu otáčení. V angličtině se tyto hračky nazývají automaton (automata).

I nejjednodušší hejblata skýtají mnoho radosti. Již malé děti jsou s trochou dopomoci schopny hejble vyrobit.  Děti ve věku 11-13 let jsou už schopny celé hejble vyrobit samy. 

A tohle video už je skutečné retro! Někteří autoři hejblat jsou budoucí inženýři, jedna autorka se zanedlouho stane učitelkou fyziky a autorka toho závěrečného nejsložitějšího hejblete, matfyzačka, se možná už zítra stane maminkou:)