Výbuch sopky

Učitelka: Jana Hoffmannová

Cíl aktivity: Dokážeme smícháním několika látek docílit výbuch?

Třída: Školní družina (1. – 5. třída)

Pomůcky: Tác, hluboký talíř, sklenička, alobal, jar, jedlá soda, potravinářské barvivo, špejle, ocet, dinosaurus

Zadání úkolu: V pravěku, kdy žili naši dinosauři, často vybuchovaly sopky. My si dnes zkusíme udělat malý výbuch, kdy se ta láva valí z nitra Země ven na povrch.

Technické poznámky: Do hlubokého talíře postavte skleničku a zakryjte alobalem. Do alobalu nad skleničkou udělejte otvor. Naplňte skleničku asi do 1/3 jarem, přisypte 5-6 lžiček jedlé sody a přidejte potravinářské barvivo (červené). Zamíchejte špejlí. Na závěr přidejte ocet – výbuch se dostaví. 😉

Metodické poznámky: Žáci pracovali ve 4 členných skupinách, v každé skupině byl alespoň jeden žák 4. třídy.

 

Jak si liška a čáp zhotovili sluneční hodiny

Učitelka: Hana Wosková

Na pozadí bajky O lišce a čápovi jsme si vysvětlili, jak můžeme poznat denní dobu v přírodě, resp. měřit čas bez pomoci běžných nástěnných hodin či hodinek. Děti z Dětské skupiny Molekula měly za úkol z několika dílčích částí poskládat jednoduché sluneční hodiny. Cílem bylo, aby děti dokázaly zhotovit jednoduché sluneční hodiny a aby věděli, že čas můžeme v přírodě poznat i pomocí stínu, který vrhá předmět osvětlený slunečním světlem. Na závěr byly děti požádány o udělení zpětné vazby pomocí barevných květinek, kdy zelená znamenala, že se jim aktivita líbila a červená, že se jim aktivita nelíbila.

 

Distanční zapalování svíčky

Jednou z fyzikálních hrátek, které jsem zadával žákům při distanční výuce bylo:

Distanční zapalování svíčky

Pokyny:

Zjistěte ve kterém skupensví probíhá hoření látek.

S využitím znalostí a !pod dozorem rodičů! vyzkoušejte zapalování sfouknuté svíčky přes kouř.

Popište, jak je to možné. Vyzkoušejte různé svíčky a změřte nejdelší vzdálenost, na kterou se zaplení povedlo.

Experiment natočte, video zkraťte na maximálně 20 s a uložte na youtube. Do zorného pole kamery vložte papír se jménem!. Odkaz na video vložte spolu s fotografií zápisu do Wordu a uložte jako PDF!

Pár zdařilých videí přikládám:

 

Fyzikální dopoledne pro žáky ZŠ

Učitelka: Věra Krůsová

V únoru 2019 jsem se svými středoškolskými studenty připravila fyzikální program pro děti ze 3. třídy ZŠ na téma voda a světlo. Děti byly rozděleny na poloviny a vystřídaly se na dvou pracovištích, kde jim průvodci byli studenti gymnázia. Pokusy ukazovaly různou hustotu kapalin a chování těles v kapalinách, připravili jsme kyslík a oxid uhličitý a zkoumali jejich vlastnosti či experimentovali s plynem do zapalovačů. Žáci rozkládali světlo pomocí hranolů, zkoumali barvy na monitoru i barvu předmětů a stínů v různých světlech. Nakonec si vyrobili krasohled. Nadšené byli nejen děti, ale i jejich paní učitelka. Nové zkušenosti získali i středoškolští studenti. A to vše také díky inspiraci z různých aktivit Elixíru.

 

Výtvarně “krásná” 3D kniha s meteorologickými pojmy

Učitelka: Olga Kačenková

Meteorologie je takovou popelkou v učivu ZŠ a přitom se s počasím potkáváme dnes a denně. Co všechno meteorologie zkoumá? Přibližte téma malým dětem pomocí 3D knihy (žákům jsem on-line ukazovala své oblíbené knihy). Zadání vzniklo na základě žákovských stížností, že nemají v distančním studiu výtvarnou výchovu. Ve fyzice jsme učivo probrali a měli jsme dost času na legrácky. Úkol ještě běží, takže případně přidám další práce.

 

MŠ 4 pastelky

Od roku 2019 probíhají v MŠ 4 Pastelky workshopy s paními učitelkami v rámci cyklu Pohádková fyzika. Workshopy vede Jitka Houfková (MFF UK), garantka Elixíru pro program Pohádková fyzika, který také pracovně nazýváme “malá fyzika” a je určen pedagogům v předškolním a mladším školním vzdělávání (1. stupeň ZŠ).
Praktickou formou, skrze demonstraci jednoduchých pokusů a vysvětlení fyzikálních zákonitostí, se zde paní učitelky učí, jak pomocí experimentů umožnit dětem zkoumání a porozumění fungování světa kolem nich.
Klíčový je proces objevování a zážitek (AHA moment) skrze “věci” a pokusy s nimi, které známe z běžného života.

Na fotkách jsou zachyceny obrázky, které děti následně v rámci reflexe malují-kreslí, zachycují v nich, co si z pokusů zapamatovaly a v reportáži je shrnuto to nejdůležitější.

 

Jak ZLATÁ RYBKA splnila přání aneb Malé tandemy ve školce

Učitelka: Hana Burešová

Na Základní škole Ratibořická v Horních Počernicích již několik let funguje projekt Malé tandemy zaměřený na spolupráci žáků prvních a devátých tříd ve fyzice. V září letošního roku paní učitelka Hana Burešová spolu s Irenou Dvořákovou předávaly svoje zkušenosti kolegyním a kolegům v centru Elixíru v Praze 7.

Během workshopu si účastnice a účastníci vyzkoušeli několik jednoduchých pokusů, ale také diskutovali o tom, jak s takovou spoluprací začít ve svých školách.
Na konci setkání proběhlo tradiční dotazování, kdo a co z toho, co se dnes v centru odehrálo, vyzkouší ve své škole.
Druhostupňoví kolegové fyzici i paní učitelky z I. stupně o spolupráci VELKÝCH a MALÝCH fyziků ve svých školách přemýšleli a uvidíme, zda se do ní i pustí…

Paní učitelky z mateřských školek ale také projevily zájem něco takového realizovat. Společně jsme hledali různé způsoby, jak podobné spolupráce docílit, když ve své blízkosti nemají potřebné VELKÉ fyziky. Všechna navrhovaná řešení však na první pohled vypadala nereálně…
Odcházela jsem s pocitem, že více pomoci nemohu. Ale nedalo mi to a začala jsem přemýšlet, co naše MALÉ paní učitelky z hornopočernických školek – našly by parťáky?A našly! Jedna z našich devítek nemá svoje prvňáky. Oslovili jsme tedy MALOU paní učitelku z MŠ Chodovická z oddělení ZLATÁ RYBKA.