Jak si liška a čáp zhotovili sluneční hodiny

Učitelka: Hana Wosková

Na pozadí bajky O lišce a čápovi jsme si vysvětlili, jak můžeme poznat denní dobu v přírodě, resp. měřit čas bez pomoci běžných nástěnných hodin či hodinek. Děti z Dětské skupiny Molekula měly za úkol z několika dílčích částí poskládat jednoduché sluneční hodiny. Cílem bylo, aby děti dokázaly zhotovit jednoduché sluneční hodiny a aby věděli, že čas můžeme v přírodě poznat i pomocí stínu, který vrhá předmět osvětlený slunečním světlem. Na závěr byly děti požádány o udělení zpětné vazby pomocí barevných květinek, kdy zelená znamenala, že se jim aktivita líbila a červená, že se jim aktivita nelíbila.

 

Distanční zapalování svíčky

Jednou z fyzikálních hrátek, které jsem zadával žákům při distanční výuce bylo:

Distanční zapalování svíčky

Pokyny:

Zjistěte ve kterém skupensví probíhá hoření látek.

S využitím znalostí a !pod dozorem rodičů! vyzkoušejte zapalování sfouknuté svíčky přes kouř.

Popište, jak je to možné. Vyzkoušejte různé svíčky a změřte nejdelší vzdálenost, na kterou se zaplení povedlo.

Experiment natočte, video zkraťte na maximálně 20 s a uložte na youtube. Do zorného pole kamery vložte papír se jménem!. Odkaz na video vložte spolu s fotografií zápisu do Wordu a uložte jako PDF!

Pár zdařilých videí přikládám: