Mechanické chobotničky

Učitel: Petr Koza

Chobotničky jsou jednoduché, ekologické, protože se k jejich výrobě využijí staré baterie a PET lahve, a zároveň efektní. Děti mají rády všechny výrobky, co se umí hýbat. A právě chobotničky se k nim řadí. Kromě zábavy při výrobě a zdobení a radosti z toho, že se jim chobotnička pohybuje, v praxi vidí přeměnu potenciální energie pružnosti gumičky na kinetickou energii chobotničky. Návod na výrobu od Věry Pejčochové zde: http://fyzweb.cz/materialy/vlachovice/2013/materialy/bdinkova/c-bdinkova-neco_ze_soku.pdf Chobotničky jsme vyráběli v rámci kroužku Fyzikální hrátky pro nižší gymnázium s žáky prim až tercií.

 

Loďky

Učitelka: Kateřina Lipertová

Vlastnoručně vyrobená lodička je skutečná fyzika v praxi. Ve videu uvidíte lodičky na různé pohony snadno vyrobitelné i malými dětmi. Plavby se zúčastnily lodičky na gumičkový, balónkový i hrnečkový pohon, lodička kolesová i lodička s vrtulí, plavidlo solární i větrníkové, lodička na parní pohon, loďka na dálkové ovládání, lodička na kostku ledu i loďka samopádlovací.

Loďky vznikly během Letního fyzikálního týdne na Církevním gymnáziu v Plzni a dopluly až do Lisabonu na festival Science on Stage 2019.
Výroba lodiček není nijak složitá, děti se při ní nenásilně seznámí s praktickým použitím mnoha fyzikálních zákonitostí (Newtonovy pohybové zákony, elektrický obvod, tření, těžiště a stabilita). 

A rozjet vlastnoručně vyrobenou lodičku je prostě čistá (fyzikální) radost!