Online Robotika

Učitel: Michal Klátil

Cíl aktivity: Položit základy programování a ovládání robotů

Třída: 7.A

Pomůcky: PC, připojení k internetu

Zadání úkolu: V rámci hřiště: Úklid korálového útesu sesbírej co možná nejvíce kg odpadu. Získaný certifikát odešli na můj email.

Metodické poznámky: Před zadáním úkolu jsem věnoval hodinu v rámci ICT základům programování.