Měření poločasu rozpadu pivní pěny

Učitelka: Věra Krajčová

Cílem bylo pochopení, co to je a jak funguje poločas rozpadu. Studenti dostali tuto úlohu k samostudiu. Konkrétně měli za úkol nejdříve nakreslit křivku z měření hodů 100 kusů libovolných předmětů, které mají 2 rozpoznatelné strany, kdy vždy zaznamenali počet zbývajících lícových stran. Na tom se naučili vykreslit exponenciální křivku, ale také pochopit tento náhodný proces. Poté měli natočit nebo nafotit průběh poklesu pivní pěny. Do grafu měli tentokrát vynést i vhodnou křivku a vypočítat poločas poklesu pivní pěny. To vše s pomocí Excelu.  

Studentům (2 třídy 3. ročníků SŠ) se zadání úlohy velmi líbilo, přes online setkání jsme konzultovali, jak samotné řešení, tak samotný průběh měření – studenti často zapojovali především tatínky. Zadání bylo studentům dáno na duben v době, kdy byli prakticky všichni doma zavření a začínali mít ponorkovou nemoc. Zaujalo mne zaujetí studentů, ale nepřekvapilo mne to. 🙂 Všem studentům bylo 18 a více let. 

Návod jsem si vypůjčila od Zdeňky Broklové.