Bumerang ve fyzice i pracovních činnostech

Učitel: Zdeněk Chlup

Cíl aktivity: Mezipředmětové vztahy ve fyzice, pracovních činnostech a matematice

Třída: 6. – 8. třída

Pomůcky: Pravítko, kružítko, tužka, tavná pistole, 1 kč, lékařské špachtle, izolepa, A4 čtvrtka, nůžky,

Zadání úkolu: Sestavení bumerangu, využití geometrie, aerodynamický tvar bumerangu

 

Hrátky se zrcadly

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Cíl aktivity: Pozorovat obraz v zrcadle

Třída: 7. ročník

Pomůcky: 2 velká rovinná zrcadla

Zadání úkolu:

  1. Prohlédni si svůj obraz v zrcadle a popiš, jak můžeš měnit jeho velikost a jak zobrazí pohyb levou rukou
  2. Pomocí zrcadla vytvoř postavy složené ze dvou lidí.
  3. Použij 2 zrcadla proti sobě. Spočítej, kolik obrazů je v každém z nich. Proč?
  4. Pomocí zrcadla vytvoř osově souměrný obrazec podle vzoru (práce se stavebnicí)

Technické poznámky: Velká zrcadla máme v šatně. Stavebnice = Geoland zrcadlový set GEO j.

Ukázky:

 

Hustota látek

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Cíl aktivity: Vytvořit představy o tom, že stejná hmotnost látek neznamená stejný objem

Třída: 6. ročník

Pomůcky: kádinky, digitální váha

Zadání úkolu: Nasbírej do kádinky takové množství látky, aby obsah kádinky vážil 50 g.

Technické poznámky: Pokus jsme prováděli na školní zahradě, kde měli žáci dostatek různých materiálů ke sběru. Podobně by šlo provést s kapalinami (voda, olej, mléko, med…)

Metodické poznámky: Nejprve je třeba žákům připomenout tárování vah

Ukázka 1, Ukázka 2

 

Domácí laboratorní práce – Měření

Učitelka: Veronika Pálková

Cíl aktivity: Vyrobit si vlastní váhy a odměrný válec a změřit hmotnost a objem těles

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Váhy – pravítko, papír, provázek, náplň do propisky nebo špejle, Odměrný válec – PET láhev, nádoba o známém objemu (např. odměrka na prací prostředky), fixa, voda

Zadání úkolu: Vyrobit rovnoramenné váhy a odměrný válec

Technické poznámky: Zvolit vhodné závaží – něco strojově vyráběné o totožné hmotnosti. Osvědčily se malé piškotky, tiktak. Sladkosti lepily a rychle se ztrácely :- )gumídci, lentilky

Metodické poznámky: U vah dbát na správnou polohu zavěšení misek, před měřením váhy vyvážit, Váhy jsou z papíru, pozor na protržení. Umístit je tak, aby nezavazely a mohlo se s nimi déle pracovat.
1. krok – výroba vah
2. kontrola závažíček – jedno z nich označit a porovnat s ostatními. Všechna závažíčka musí mít stejnou hmotnost.
3. krok – určení hmotnosti desetikoruny. Na internetu si zjistí, kolik skutečně 10 Kč váží a tak spočítat, kolik váží 1 závaží
4.krok – určení hmotnosti AA baterie
5.krok – ověření výsledku na digitální váze (pokud ji děti měly k dispozici) nebo na internetu

 

Vrhací stroje

Učitelka: Jana Dvořáková

Cíl aktivity: Vyzkoušet zákon zachování energie (přeměna energie v práci) v praxi

Třída: 8. ročník

Pomůcky: “Odpadní” materiál, který najdeš doma – kolíček, gumičky, lžičky, ….

Zadání úkolu: Vytvoř katapult z odpadního materiálu, který doma najdeš. Vyfoť katapult nebo natoč krátké video střelby z katapultu, případně udělej prezentaci o výrobě Tvého katapultu. Nezapomeň změřit a napsat do soukromé zprávy rekord, kam doletěla kostka lega.

Metodické poznámky: Žáci soutěžili o nejdelší dostřel.

 

Házedla

Učitelka: Marie Machová

Cíl aktivity: zpestření výuky

Třída: 6. třída

Pomůcky: špejle, 2proužky papíru, izolepa

Zadání úkolu: udělej “házedlo”

Technické poznámky: na konec špejle připevni pomocí izolepy 2kroužky z papíru (obdélníky rozměry 19x4cm a 13x4cm)

Metodické poznámky: žáci pracují ve dvojicích, ale každý má své házedlo

 

Odraz a lom světla, optické klamy

Učitelka: Iveta Scholzová

Cíl aktivity: zobrazení předmětu pomocí zrcadel, vytvoření hologramu a vysvětlení pojmu Optické klamy

Třída: 7. a 9. třída

Pomůcky: zrcátka, barevné izolepy, pevné desky, nůžky, papír, fixy, cd, mobilní telefon

Zadání úkolu: sestavit krasohled, vytvořit hologram, vytvořit Newtonův kotouč

Ukázka