Vajíčkomobil

Učitelka: Jana Hynštová

Cíl aktivity: zopakování rovnováhy na páce, šíření tepla i toho, co znamená slovo mobil

Třída: 7.–8. ročník

Pomůcky: 5 kraslic, 3 půlky špejle + 1 celá špejle, nit

Zadání úkolu: Video vzniklo po online setkání Magenta Experience Center s Bárou Mikuleckou a Zbyškem Mošnou na téma velikonoční fyzika

Technické poznámky: Vajíčkomobil byl umístěný u kamen, v nichž se právě zatopilo a na otáčejícím se mobilu bylo krásně vidět stoupání teplého vzduchu

 

Domácí laboratorní práce – plování těles

Učitelka: Jana Hynštová

Cíl aktivity: Zažít, že tíha pokladu (nákladu v loďce) je vyrovnávána vztlakovou silou vody a že objem vody o tíze pokladu je větší než objem pokladu

Třída: 7. ročník

Pomůcky: větší a menší nádoba, předmět s velkou hustotou (kámen, mince)

Zadání úkolu: Piráti propluli s pramicí do zatopené jeskyně a v loďce mají truhlu s pokladem. Chtějí truhlu hodit do jezírka. Po klesnutí truhly na dno jezírka voda v jeskyni stoupne, klesne nebo zůstane hladina stejně vysoko? Co se stane s ponorem lodi?

Technické poznámky: Je potřeba, aby byl kámen dostatečně velký a větší nádoba nebyla příliš široká. Lihovým fixem si označte výšku hladiny.

Metodické poznámky: Hodně žáků mělo utkvělou představu, že hladina vody v jezírku po vyhození pokladu stoupne. I po provedení experimentu mnozí psali, že hladina jezírka stoupla, i když byl vidět rozdíl hladin. Práci jsem jim musela vracet s tím, že mají použít větší kámen

 

Exkurze do VE Lipno I

Vážení kolegové,

chtěl bych s vámi sdílet video z exkurze do vodní elektrárny Lipno I, kterou pravidelně organizuji pro žáky 9. ročníků. Bohužel za COVID časů, kdy byli všichni doma bylo nutné sestříhat záznam z předchozích exkurzí a vytvořit jakousi virtuální prohlídku. Snad vám video poslouží ve vaší práci.

Video: Exkurze do VE Lipno I

 

Měření periody kyvadla

Vážení kolegové,

toto video vzniklo v COVIDové době, kdy jsem se snažil domácí výuku zpestřit domácím experimentem. Banální úkol “Změřte periodu kyvadla” se zvrtnul v neuvěřitelnou plejádu úsměvných výsledků, konstrukčních pokusů a omylů, do které byly často zapojeny celé rodiny. Za vše mluví situace, kdy při dvojnásobném zvýšení hmotnosti závaží (závěs měl zůstat stejně dlouhý), žákovi správně vyšlo, že perioda kmitu se nezměnila. Jeho matka však prohlásila, že je neschopný, nemůže tvrdit takové nesmysly a pustila se do měření sama. Po dvouhodinové snaze ovlivnit výsledek, poslala video, které (po editaci v iPhone) dokazovala, že po zdvojnásobení hmotnosti závaží se perioda zkrátí skoro(!) na polovinu. Vzhledem k tomu, že se úkol týkal čtyř tříd, mi připadalo efektivnější všechny počastovat správným postupem, než každému psát, co bylo špatně. Doufám že vám následující video přijde vhod.

Video: Měření periody kyvadla

 

Bumerang ve fyzice i pracovních činnostech

Učitel: Zdeněk Chlup

Cíl aktivity: Mezipředmětové vztahy ve fyzice, pracovních činnostech a matematice

Třída: 6. – 8. třída

Pomůcky: Pravítko, kružítko, tužka, tavná pistole, 1 kč, lékařské špachtle, izolepa, A4 čtvrtka, nůžky,

Zadání úkolu: Sestavení bumerangu, využití geometrie, aerodynamický tvar bumerangu

 

Hrátky se zrcadly

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Cíl aktivity: Pozorovat obraz v zrcadle

Třída: 7. ročník

Pomůcky: 2 velká rovinná zrcadla

Zadání úkolu:

  1. Prohlédni si svůj obraz v zrcadle a popiš, jak můžeš měnit jeho velikost a jak zobrazí pohyb levou rukou
  2. Pomocí zrcadla vytvoř postavy složené ze dvou lidí.
  3. Použij 2 zrcadla proti sobě. Spočítej, kolik obrazů je v každém z nich. Proč?
  4. Pomocí zrcadla vytvoř osově souměrný obrazec podle vzoru (práce se stavebnicí)

Technické poznámky: Velká zrcadla máme v šatně. Stavebnice = Geoland zrcadlový set GEO j.

Ukázky:

 

Hustota látek

Učitelka: Radomíra Kreibichová

Cíl aktivity: Vytvořit představy o tom, že stejná hmotnost látek neznamená stejný objem

Třída: 6. ročník

Pomůcky: kádinky, digitální váha

Zadání úkolu: Nasbírej do kádinky takové množství látky, aby obsah kádinky vážil 50 g.

Technické poznámky: Pokus jsme prováděli na školní zahradě, kde měli žáci dostatek různých materiálů ke sběru. Podobně by šlo provést s kapalinami (voda, olej, mléko, med…)

Metodické poznámky: Nejprve je třeba žákům připomenout tárování vah

Ukázka 1, Ukázka 2