Dálkové zapalování svíčky

Učitel: Stanislav Gottwald

Zapalování svíčky na dálku dělám běžně v primě podle metodiky projektu Heuréka. Hodí se tedy pro 6. třídu ZŠ v rámci tematického celku Vlastnosti látek. Pokus je důkazem toho, že voskové páry hoří. Ve škole zapalujeme i voskové páry, které unikají z roztaveného vosku na alobalové misce. Pozor: zapalování svíčky mohou žáci provádět i doma, ale jen za dozoru rodičů, zapalování par roztaveného vozku na alobalu striktně zakazuji. Nicméně daný pokus potěší i starší žáky. Tato nahrávka vznikla v rámci distanční výuky ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia, kdy jsme se bavili o kapilaritě a zmínili jsme se o funkci knotu ve svíčce. Jedna ze studentek (která ráda pokusuje, ale nemá v oblibě počítání) si pokus vyhledala na internetu a pokusila si ho vyzkoušet samostatně, přitom ho i nafilmovala. Je zde patrné, že se tento atraktivní pokus dá využít jak v rámci změn skupenství a vlastností látek (v rámci pokusu jsou “vidět” všechna tři skupenství vosku), ale i v rámci molekulové struktury kapalin, zejména kapilarity, dále proudění (je zde krásně vidět laminární a turbulentní proudění kouře) apod. Zcela zásadní je diskuse o tom, co v kouři hoří, jak ověřit, že hoří voskové páry, a že vlastně zkoumáme něco, co není až tak moc vidět (to jistě slouží k rozvoji abstraktního myšlení). Tedy i tak jednoduchý pokus je přímo nabit fyzikou s kýtá mnoho námětů k diskusi.

 

Projekt TEKUTINY

Učitelka: Zdeňka Kamarádová

7. roč. … úkolem bylo vyrobit plakát s tématem využití kapalin či plynů. V rámci pracovních činností (dílen) některé děti zhotovily výrobky, které se tematicky hodí. Přikládám jejich práce pro inspiraci.

Pokus “Karteziánský potapěč” (obrázek 8)

Tento pokus byl vymyslen Raffaellem Magiottim v 17.St. ale s Dekartem (Kortézem), i když se tak jmenuje, nijak nesouvisí.

Vysvětlení

Základem pokusu je hydrostatický a atmosferický tlak v lahvi a očním kapátku. Když se láhev stlačí, tlak uvnitř se zvětší a vzduch v očním kapátku se stlačí a kapátko klesne, po uvolnění stlačení láhve se tlak sníží a vzduch v kapátku vytlačí vodu zpátky do lahve, což vzpůsobí stoupaní kapátka až k víčku láhve.

Použití

Karteziánský potápěč se používá nejčastěji jako hračka, ale do poloviny minulého století se mu našlo i vědecké použití. Například, jako mikrorespirometr pro zkoumání dýchání jednobuněčných organismů.

 

Atmosférický tlak – z jednoduchého pokusu dobrodružství

Učitelka: Ilona Hejmanová, Masarykova ZŠ Horní Bříza

Notoricky známý pokus, kdy se na skleničce s vodou přidrží papír a po otočení se voda nevylije (většinou), s dětmi určitě také děláte. Velkou pozornost získám, když vezmu pořádnou sklenici. Tu už dětem do ruky nedávám, je skleněná, klouže a je dost těžká. 🙁 Dopředu se domlouváme, kdo bude uklízet, kdyby se pokus nezdařil – už tady bývá nával. 🙂

Třída je teď prázdná, protože koronavirus nám vyhnal děti. Pokus se tímto stal výzvou na doma a podnětem ke spolupráci v rodině. Cituji ze zadání žákům: „…Zbývá už jen zjistit, jestli ten atmosférický tlak máte i doma:

Pokus začnete v koupelně. Je popsán v učebnici na str. 82 uprostřed. Pokud ho uděláte podle návodu a přejdete celou koupelnu, získáte hodnost ŠIKULA.

Odvážnější jedinci po natrénování v koupelně vezmou větší sklenici a připraví obdobný pokus. Zajistí si souhlas a asistenci rodičů (ti se zároveň stanou i rozhodčími). Když s takto otočenou sklenicí přejdou kuchyni, získají hodnost PAŠÁK.

Pro ty nejstatečnější bude potřeba nejen fyzikální znalosti, šikovnost, ale i pořádný kus sociální inteligence. Protože přesvědčit rodiče, aby vás s ještě větší obrácenou sklenicí nechali přejít obývák, nebude jistě jednoduché. Kdo to dokáže, vodu v obýváku nevylije, získává hodnost BOREC.

Až budete posílat výsledky, určitě se mi pochlubte, jaké hodnosti jste dosáhli. …“

Většina dětí nakonec běhala i se sourozenci se skleničkami po zahradě – tuhle variantu rádi přidali rodiče. Odezva byla celkem velká, výsledky různé. Cituji ukázky i s chybami:

Dobrý den,
vylila jsem hned to první a tamto už jsem raději vzdala.
pozdravem…

…a pokus fyziky dosáhl jsem hodnosti borec. Mějte se hezky…

…A pokus z Fyziky se mi povedl, povedlo se mi přejít koupelnu u kuchyni ale v obýváku už se mi promočil papír a voda se nám vylila po obýváku 🙂 naštěstí jenom na lino a ne na koberec takže jsme to jenom utřeli a smáli se. Mějte se hezky, na shledanou…

Přiznávám, že já jsem také jednou tuhle sklenici uprostřed třídy vylila! Pamatujeme si ten pokus všichni doteď. 🙂