Házedla

Učitelka: Marie Machová

Cíl aktivity: zpestření výuky

Třída: 6. třída

Pomůcky: špejle, 2proužky papíru, izolepa

Zadání úkolu: udělej “házedlo”

Technické poznámky: na konec špejle připevni pomocí izolepy 2kroužky z papíru (obdélníky rozměry 19x4cm a 13x4cm)

Metodické poznámky: žáci pracují ve dvojicích, ale každý má své házedlo

 

Odraz a lom světla, optické klamy

Učitelka: Iveta Scholzová

Cíl aktivity: zobrazení předmětu pomocí zrcadel, vytvoření hologramu a vysvětlení pojmu Optické klamy

Třída: 7. a 9. třída

Pomůcky: zrcátka, barevné izolepy, pevné desky, nůžky, papír, fixy, cd, mobilní telefon

Zadání úkolu: sestavit krasohled, vytvořit hologram, vytvořit Newtonův kotouč

Ukázka

 

Skleničkový hudební nástroj

Učitelka: Ilona Hejmanová

Cíl aktivity: Zkoumání vlastností tónů. Výroba domácího hudebního nástroje.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: libovolné skleničky nebo lahve, voda, (ladička)

Zadání úkolu: Prozkoumejte výšky tónů při různém naplnění skleniček nebo lahví, když do nich budete cinkat lžící nebo foukat nebo třít okraje skleniček mokrým prstem. Na základě získaných zkušeností vyrobte hudební nástroj. Zahrajte libovolnou skladbičku. Krátké video odevzdejte.

Technické poznámky: Vysvětlení a ukázka hry byla v on-line hodině. Méně zdatným hudebníkům jsem doporučila použít ladičku.

Metodické poznámky: Hodnotila jsem pozitivně všechno, co trochu hrálo.

Ukázky

 

Kluzák

Učitelka: Michaela Kubiszová

Cíl aktivity: Žáci měli za úkol sestavit kluzáky s křídly tvaru písmene O u nichž postupně měnili jednotlivé parametry konstrukce. Sledovali, jak se v závislosti na změněném parametru mění trajektorie letu kluzáku.

Třída: 6. – 9. ročník

Pomůcky: nůžky, lepící páska, kancelářský papír, kancelářské sponky (2 kusy), brčka, metr na změření délky letu

Zadání úkolu: Navrhněte, sestrojte a otestujte několik prototypů O – kluzáku.

Technické poznámky: Jeden prototyp O – kluzáku je dobré s žáky společně sestrojit ve třídě.

Metodické poznámky: Jak vést vlastní výzkum? Je nutné sestavit několik verzí kluzáku u kterých se bude postupně měnit jeden parametr konstrukce a v závislosti na změně se bude sledovat kvalita a trajektorie letu kluzáku.

1. EXPERIMENT – v tomto experimentu se bude sledovat jak souvisí velikost (přesněji poměr) předního a zadního O – křídla s délkou a kvalitou letu.

Například sestrojíte tyto kluzáky :
Šířka pásky je u předního i zadního křídla všude stejná a to 2,5 cm. Mění se pouze poměry – tedy délky předního a zadního O – křídla. Nemění se délka trupu ani materiál z něhož je kluzák sestaven.
Typy kluzáků : Kluzák s křídly 25 cm a 25 cm, kluzák s křídly 20 cm a 25 cm, kluzák s křídly délky 15 cm a 25 cm, kluzák s křídly délky 10 cm a 25 cm, atd. …

Poté let každého kluzáku venku na bezpečném místě odzkoušejte.
Délku letu jednotlivých kluzáků si zapisujte do tabulky. Poznamenejte si také kvalitu a trajektorii letu.
Hod opakujte nejméně 3 krát.

2. EXPERIMENT – Nyní se zaměřte na vliv délky trupu kluzáku
Například sestavte tyto 3 kluzáky, které mají stejně veliká přední a zadní O – křídla (POUŽIJTE NEJLEPŠÍ POMĚR KŘÍDEL Z EXPERIMENTU Č.1) , ale liší se vzdáleností křídel od sebe – tedy měníme délku trupu kluzáku – trup je tvořen např. 1 brčkem, 2 brčky, 3 brčky, … Brčka k sobě připevníte pomocí izolepy.
Opět vyzkoušejte let a zapište si své poznámky do tabulky.
Který typ kluzáku doletěl nejdále ? Jak se projevila délka trupu na trajektorii letu kluzáku ? POZNAMENEJTE SI SVŮJ VÝZKUM

3. EXPERIMENT – nyní budete sledovat, zdali se nějak změní kvalita letu kluzáku, pokud umístíme zátěž – kancelářskou sponku na přední, zadní či obě křídla.
Trajektorii letu si poznamenejte do tabulky. Jak se projevila zátěž na kvalitě letu kluzáku ?

Na základě svých zjištění navrhněte svůj prototyp kluzáku.

 

Harmonický pohyb

Učitelka: Rita Chalupníková

Cíl aktivity: Pomocí běžných pomůcek zaznamenat graf závislosti výchylky kyvadla na čase

Třída: 2. ročník SŠ

Pomůcky: stojan (např. židle, stůl,…), provázek a kornout z papíru s ustřiženým dnem, mouka nebo písek, role papíru (kus tapety nebo igelitový pytel) pro záznam grafu

Zadání úkolu: Na stojan zavěste kyvadlo vytvořené z papírového kornoutu. Do kornoutu dejte sypký materiál. Pod kornout dejte papír, který budete rovnoměrně přímočaře posouvat (kolmo na směr pohybu kyvadla). Kornoutu ustřihněte dno a rozkývejte. Začněte pohybovat rolí papíru. Mouka či písek vám zaznamená okamžitou výchylku v daném čase. Aparaturu nafoťte a nafoťte i záznam grafu.

Technické poznámky: Možná se Vám bude hodit pomoc sourozence nebo kamaráda. Studenti měli k dispozici obrázkový návod.

Metodické poznámky: Lze zaznamenat pouze graf. Studenti mohou měřit i čas, určovat maximální výchylku, periodu. Mohou experimentovat, co se stane, když…(změní výchylku kyvadla, prodlouží délku kyvadla, budou posunovat rychleji se záznamovým papírem, nebudou papír posunovat rovnoměrně, použijí jiný sypký materiál,…)

 

Stavba elektrických obvodů

Učitel: Petr Kubisz

Cíl aktivity: stavba elektrických obvodů pomocí aplikace phet.colorado .edu a ověření pomocí fyzických modulů

Třída: 6. ročník

Pomůcky: tablet, stavebnice el. obvodů

Zadání úkolu: Z dané fotografie sestroj el obvod, schematicky zakresli a sestroj tento obvod v aplikaci phet.colorado.edu

 

Neobvyklé jednotky délky

Učitelka: Hana Dvořáková

Cíl aktivity: Zopakování učiva

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Tužka a papír

Zadání úkolu: Do dvojice dostali papír, který měli vyplnit. Nápověda názvů jednotek včetně jejich délek byla po celé třídě na papírkách.

Technické poznámky: Původně zamýšleno jako venkovní aktivita.

Metodické poznámky: Děkuji za dílnu V. Koudelkové, od které jsem tento nápad využila. Děti to i v červnu bavilo ;-).

 

Katapult (jednoduché stroje, přeměna energií)

Učitelka: Anna Hrubá

Cíl aktivity: Cílem aktivity je v praxi pochopit přeměnu jedné formy mechanické energie v jinou formu (potenciální na kinetickou) a přímé využití tohoto principu. při stavbě stroje.

Třída: 1. ročník SŠ

Pomůcky: Katapult si můžete vyrobit z kartonu i dřeva, záleží, jestli máte doma dílnu. Tyč nebo špejli k výrobě osy, kolem které se bude rameno katapultu otáčet, závaží na spodní část páky (u kartonového katapultu stačí plastelína, u dřevěného to chce těžší železné závaží), gumu.

Zadání úkolu: Na základě zaslaného videa se pokuste doma vytvořit vlastní katapult.

Technické poznámky: Video z pořadu PORT

Metodické poznámky: Cílem tohoto dobrovolného úkolu bylo zaktivizovat žáky na distanční výuce. Téma přeměny mechanické energie by pro studenty učebních oborů působilo dost akademicky. Často jde ale o zručně nadané studenty, kteří rádi doma něco tvoří a vyrábí, zvlášť když je to „funkční“.

 

Vozítka

Učitelka: Eva Košková

Cíl aktivity: Ověření zákona akce a reakce

Třída: 7. ročník

Pomůcky: Papírové krabičky, špejle, brčka, balónky, víčka od PET lahví, izolepa, nůžky, vrtačka

Zadání úkolu: Z připravených pomůcek sestavte funkční vozítko.

Metodické poznámky: 1 vyučovací hodina, práce ve skupinách, na závěr závod vozítek

 

Elektroskop

Učitelka: Miroslava Šerá

Cíl aktivity: Ověření, zda je těleso elektricky nabité.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: sklenice, kelímek, modelína, drátek, alobal, pravítko

Zadání úkolu: Sestroj si svůj vlastní elektroskop! Inspiraci hledej na internetu. Z dostupných materiálů, které najdeš doma, sestav elektroskop. Natoč video a vysvětli princip.

Popis aktivity (pdf)