Elektroskop

Učitelka: Miroslava Šerá

Cíl aktivity: Ověření, zda je těleso elektricky nabité.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: sklenice, kelímek, modelína, drátek, alobal, pravítko

Zadání úkolu: Sestroj si svůj vlastní elektroskop! Inspiraci hledej na internetu. Z dostupných materiálů, které najdeš doma, sestav elektroskop. Natoč video a vysvětli princip.

Popis aktivity (pdf)

 

Domácí výroba elektromagnetu

Učitelka: Lenka Popovská

Cíl aktivity: Z dostupných pomůcek doma udělat funkční elektromagnet.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: Libovolná baterie, nejlépe měděný drátek, železný hřebík, kancelářské sponky nebo špendlíky.

Zadání úkolu: Vyrobte doma elektromagnet a nahrajte video, jak funguje.

Technické poznámky: Žáci plnili doma dobrovolný úkol v rámci distanční výuky.

 

 

Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Učitel: Jaroslav Čejka 

Cíl aktivity: Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Materiál dle vlastního výběru

Zadání úkolu: Vyrobte zařízení, kterým byste dokázali zjistit hmotnost tělesa.

Metodické poznámky: S výrobky se pracuje v následující hodině a zjišťuje se dodržení zadání. Porovnávání hmotnosti známé a neznámé (závaží o známé hmotnosti a neznámé hmotnosti).

 

Využití zorného úhlu

Učitel: Ladislav Dvořák

Cíl aktivity: Uvědomění si souvislostí mezi zorným úhlem a vnímáním velikosti objektů.

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Smartphone (fotoaparát, kamera)

Zadání úkolu: Vytvoř fotografii nebo krátké video, kde bude využit zorný úhel dvou či více objektů pro zajimavou (vtipnou) kompozici.

 

Zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce, pohyby těles na obloze

Učitelka: Jana Červená

Cíl aktivity: Upevnit a upřesnit pohyby a postavení vesmírných těles při zatmění Slunce a Měsíce, vysvětlení fází Měsíce

Třída: 9. ročník

Pomůcky: modely Slunce, Měsíce, Země

Zadání úkolu: Dle pracovních listů dostupných na heliosmovie.eu

Technické poznámky: S co největší přesností vystříhat z pevného kartonu modely těles, dát si práci s jejich vybarvením. Já připravila 6 kusů od každého modelu. Osvědčilo se mi dělení dětí po 4-5 žácích. Každý měl své těleso, případně byl pozorovatel nebo zapisovatel Role lze měnit. Časová dotace 2 hodiny, venkovní prostor s dostatkem místa. Průběžně kontrolovat jednotlivé skupiny, nechat samostatně postupovat.

Metodické poznámky: Pracovní listy dostupné na heliosmovie.eu

Pracovní listy

 

Výroba kaleidoskopu

Učitelka: Jana Červená

Cíl aktivity: Vyrobit si vlastní výrobek, seznámit se problematikou odrazu světla

Třída: 9. ročník

Pomůcky: 3 sklíčka, elektrikářská pružná páska, korálky nebo drobné papírky, celofán. Dobrovolně barevný papír k omotání a zkrášlení výrobku.

Zadání úkolu: Vyrob kaleidoskop dle návodu.

Technické poznámky: Doporučuji lepit sklíčka ve dvojici žáků a využít pružné el. pásky, celofán slouží ke zhotovení bočnic.

Metodické poznámky: autorem nápadu je Václav Piskač (pdf)

 

Elektrolýza a výboje

Učitelka: Stanislava Tomšová

Cíl aktivity: praktické zvládnutí galvanizace i leptání, proměření vlastního galvanického článku, pozorování výbojů

Třída: 2. ročník čtyřletého studia

Pomůcky: voda, skalice modrá,sůl kuchyňská, různé elektrody, voltmetry, ovoce a zelenina, plazmová lampa, zářivky

Zadání úkolu: splnit úkoly – viz. přiložené pracovní listy (pdf) u několika stanovišť

Technické poznámky: jednotlivá stanoviště jsem připravila předem

Metodické poznámky: studenty jsem napřed provedla po jednotlivých stanovištích, zmínila se i o bezpečnosti práce a pak studenti sami pracovali ve skupinkách

Fotografie (pdf)

 

Hrátky s barvami

Učitelka: Jana Tyle

Cíl aktivity: Co je to barva?

Třída: 2.O

Pomůcky: Rozkladný hranol, voda, potravinářská barviva, kádinky, fixy, filtrační papír, černý papír, lak na nehty, papírové kapesníky

Zadání úkolu:

  1. Rozložte hranolem bílé světlo a zakreslete pozorované barvy. Na hladinu vody kápněte kapku bezbarvého laku na nehty, natáhněte povlak na černý papír a pozorujte vzniklé barvy.
  2. Fixy různých barev nakreslete a filtrační papír puntíky do tvaru kruhu, uprostřed udělejte otvor a do něj zapíchněte špičku papírového kapesníku namočeného ve vodě. Pozorujte rozpíjení barev, zejména např. hnědé.
  3. Do dvou kádinek si připravte dvě různě barevné vody obarvené potravinářským barvivem, např. žlutou a modrou. Vezměte třetí kádinku a spojte ji pomocí dvou papírových kapesníků s ostatními dvěma barevnými vodami. Pozorujte, jak vlivem kapilárních jevů dochází k míchání barev v prázdné kádince.

Technické poznámky: Černý papírek namáčejte do kapky laku co nejrychleji, aby lak neztvrdl.

Metodické poznámky: Je dobré, když každá skupina žáků experimentuje s jinými dvojicemi barev ve 3. pokusu.

 

Návrh a výroba obvodu se třemi LEDkami

Učitel: Jiří Kvapil 

Cíl aktivity: Návrhem destičky se třemi LEDkami reálně použít znalosti z elektrických obvodů a během její výroby se seznámit se základy pájení.

Třída: Fyzikální experimentárium – seminář v maturitním ročníku

Pomůcky: Pájka, cín, kalafuna, kleště, kladivo, 3 LED různých barev, 3 rezistory s hodnotami, které si navrhli studenti, 3x kancelářská sponka a 3x připínáček (nejlépe mosazné), 8 mosazných hřebíčků, dřevěná destička 5 cm x 7 cm, drát

Zadání úkolu: pdf

Technické poznámky: Praktická práce probíhala v laboratoři fyziky, kde jsou k dispozici rozvody 230 V pro připojení trafopájek. Z balíčku pomůcek RC Olomouc jsme měli půjčeno 5 ks, další jsme snesli z různých kabinetů a bývalého elektrotechnického kroužku.

Metodické poznámky: Návrh obvodu byl zadán jako domácí úkol, čas na vypracování byl týden. Překvapením pro mě bylo, že asi polovina studentů si s použitím Ohmova zákona v reálném problému nevěděla rady. Vlastní navržený obvod měli nakreslit v online prostředí a obrázek obvodu vložit jako odpověď do zadání úlohy. Praktická výroba destičky úplným začátečníkům trvala 2 vyučovací hodiny včetně korekce obvodu z domácího úkolu, vysvětlení a přepočítání rezistorů a jejich výběr ze sady rezistorů. Je třeba začít včas a hlídat postup. Spínače byly provizorní – z kancelářské sponky a připínáčku. Studenti viděli jedno doporučené řešení, ale několik se jich vydalo vlastní cestou. Destička se dá vyrobit i bez pájení – hřebíčkem se udělá dírka, do té se vloží nožička součástky, hřebíček se zatluče napevno a tím se mechanicky a docela dobře i elektricky zafixuje spoj hřebíček – nožička.