Gramofon VI – ZŠ Radostná

Součástky: stavebnice micro:bit Wonder Building Kit, BBC micro:bit, přenoska neznámé značky ze starého gramofonu, reproduktory a předzesilovač ze sklepa, propojovací drátky, nepájivé kontaktní pole, díly tištěné na 3D tiskárně, gumička. Kostra je sestavená ze stavebnice, motorek je také ze stavebnice, ovládání motorku (zapínání, vypínání) microbitem přes desku Wukong. Chybějící díly (úchyt pro přenosku, talíř a převodová kolečka) jsme vytiskli na 3D tiskárně podle vlastního návrhu. Elektrické součásti jsme posbírali, kde se dalo, propojili pomocí kontaktního pole.

 

Vajíčkomobil

Učitelka: Jana Hynštová

Cíl aktivity: zopakování rovnováhy na páce, šíření tepla i toho, co znamená slovo mobil

Třída: 7.–8. ročník

Pomůcky: 5 kraslic, 3 půlky špejle + 1 celá špejle, nit

Zadání úkolu: Video vzniklo po online setkání Magenta Experience Center s Bárou Mikuleckou a Zbyškem Mošnou na téma velikonoční fyzika

Technické poznámky: Vajíčkomobil byl umístěný u kamen, v nichž se právě zatopilo a na otáčejícím se mobilu bylo krásně vidět stoupání teplého vzduchu

 

Domácí laboratorní práce – plování těles

Učitelka: Jana Hynštová

Cíl aktivity: Zažít, že tíha pokladu (nákladu v loďce) je vyrovnávána vztlakovou silou vody a že objem vody o tíze pokladu je větší než objem pokladu

Třída: 7. ročník

Pomůcky: větší a menší nádoba, předmět s velkou hustotou (kámen, mince)

Zadání úkolu: Piráti propluli s pramicí do zatopené jeskyně a v loďce mají truhlu s pokladem. Chtějí truhlu hodit do jezírka. Po klesnutí truhly na dno jezírka voda v jeskyni stoupne, klesne nebo zůstane hladina stejně vysoko? Co se stane s ponorem lodi?

Technické poznámky: Je potřeba, aby byl kámen dostatečně velký a větší nádoba nebyla příliš široká. Lihovým fixem si označte výšku hladiny.

Metodické poznámky: Hodně žáků mělo utkvělou představu, že hladina vody v jezírku po vyhození pokladu stoupne. I po provedení experimentu mnozí psali, že hladina jezírka stoupla, i když byl vidět rozdíl hladin. Práci jsem jim musela vracet s tím, že mají použít větší kámen