Domácí výroba elektromagnetu

Učitelka: Lenka Popovská

Cíl aktivity: Z dostupných pomůcek doma udělat funkční elektromagnet.

Třída: 8. ročník

Pomůcky: Libovolná baterie, nejlépe měděný drátek, železný hřebík, kancelářské sponky nebo špendlíky.

Zadání úkolu: Vyrobte doma elektromagnet a nahrajte video, jak funguje.

Technické poznámky: Žáci plnili doma dobrovolný úkol v rámci distanční výuky.

 

 

Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Učitel: Jaroslav Čejka 

Cíl aktivity: Rovnoramenné váhy – domácí práce žáků VI.

Třída: 6. ročník

Pomůcky: Materiál dle vlastního výběru

Zadání úkolu: Vyrobte zařízení, kterým byste dokázali zjistit hmotnost tělesa.

Metodické poznámky: S výrobky se pracuje v následující hodině a zjišťuje se dodržení zadání. Porovnávání hmotnosti známé a neznámé (závaží o známé hmotnosti a neznámé hmotnosti).

 

Využití zorného úhlu

Učitel: Ladislav Dvořák

Cíl aktivity: Uvědomění si souvislostí mezi zorným úhlem a vnímáním velikosti objektů.

Třída: 9. ročník

Pomůcky: Smartphone (fotoaparát, kamera)

Zadání úkolu: Vytvoř fotografii nebo krátké video, kde bude využit zorný úhel dvou či více objektů pro zajimavou (vtipnou) kompozici.

 

O Princezně Rubínce a mladém zahradníkovi

Díky inspiraci z Elixíru jsme v naší Dětské skupině Molekula zrealizovali vystoupení na téma Optika – laser. Během celého týdne nás provázela princezna Rubínka a mladý zahradník, kteří formou pohádky seznamovali děti s různými tématy z optiky. Vysvětlili dětem co to optika je, čím se zabývá, co je to světlo, zrcátko, lupa, atd. Na konci týdne jsem dětem zahrála loutkové divadlo O Princezně Rubínce, ve kterém moudrá princezna použila LASER pro svou záchranu. Na toto navázal pan Ing. Martin Smrž, Ph.D., vedoucí oddělení Vývoje pokročilých laserů v centru HiLASE (tatínek jednoho našeho chlapečka z DS) přednáškou o LASERU a o povaze své práce.

 

Zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce, pohyby těles na obloze

Učitelka: Jana Červená

Cíl aktivity: Upevnit a upřesnit pohyby a postavení vesmírných těles při zatmění Slunce a Měsíce, vysvětlení fází Měsíce

Třída: 9. ročník

Pomůcky: modely Slunce, Měsíce, Země

Zadání úkolu: Dle pracovních listů dostupných na heliosmovie.eu

Technické poznámky: S co největší přesností vystříhat z pevného kartonu modely těles, dát si práci s jejich vybarvením. Já připravila 6 kusů od každého modelu. Osvědčilo se mi dělení dětí po 4-5 žácích. Každý měl své těleso, případně byl pozorovatel nebo zapisovatel Role lze měnit. Časová dotace 2 hodiny, venkovní prostor s dostatkem místa. Průběžně kontrolovat jednotlivé skupiny, nechat samostatně postupovat.

Metodické poznámky: Pracovní listy dostupné na heliosmovie.eu

Pracovní listy

 

Výroba kaleidoskopu

Učitelka: Jana Červená

Cíl aktivity: Vyrobit si vlastní výrobek, seznámit se problematikou odrazu světla

Třída: 9. ročník

Pomůcky: 3 sklíčka, elektrikářská pružná páska, korálky nebo drobné papírky, celofán. Dobrovolně barevný papír k omotání a zkrášlení výrobku.

Zadání úkolu: Vyrob kaleidoskop dle návodu.

Technické poznámky: Doporučuji lepit sklíčka ve dvojici žáků a využít pružné el. pásky, celofán slouží ke zhotovení bočnic.

Metodické poznámky: autorem nápadu je Václav Piskač (pdf)

 

Elektrolýza a výboje

Učitelka: Stanislava Tomšová

Cíl aktivity: praktické zvládnutí galvanizace i leptání, proměření vlastního galvanického článku, pozorování výbojů

Třída: 2. ročník čtyřletého studia

Pomůcky: voda, skalice modrá,sůl kuchyňská, různé elektrody, voltmetry, ovoce a zelenina, plazmová lampa, zářivky

Zadání úkolu: splnit úkoly – viz. přiložené pracovní listy (pdf) u několika stanovišť

Technické poznámky: jednotlivá stanoviště jsem připravila předem

Metodické poznámky: studenty jsem napřed provedla po jednotlivých stanovištích, zmínila se i o bezpečnosti práce a pak studenti sami pracovali ve skupinkách

Fotografie (pdf)

 

Hrátky s barvami

Učitelka: Jana Tyle

Cíl aktivity: Co je to barva?

Třída: 2.O

Pomůcky: Rozkladný hranol, voda, potravinářská barviva, kádinky, fixy, filtrační papír, černý papír, lak na nehty, papírové kapesníky

Zadání úkolu:

  1. Rozložte hranolem bílé světlo a zakreslete pozorované barvy. Na hladinu vody kápněte kapku bezbarvého laku na nehty, natáhněte povlak na černý papír a pozorujte vzniklé barvy.
  2. Fixy různých barev nakreslete a filtrační papír puntíky do tvaru kruhu, uprostřed udělejte otvor a do něj zapíchněte špičku papírového kapesníku namočeného ve vodě. Pozorujte rozpíjení barev, zejména např. hnědé.
  3. Do dvou kádinek si připravte dvě různě barevné vody obarvené potravinářským barvivem, např. žlutou a modrou. Vezměte třetí kádinku a spojte ji pomocí dvou papírových kapesníků s ostatními dvěma barevnými vodami. Pozorujte, jak vlivem kapilárních jevů dochází k míchání barev v prázdné kádince.

Technické poznámky: Černý papírek namáčejte do kapky laku co nejrychleji, aby lak neztvrdl.

Metodické poznámky: Je dobré, když každá skupina žáků experimentuje s jinými dvojicemi barev ve 3. pokusu.