Vytváření představ o objemových jednotkách

Učitelka: Hana Trhlíková

Práce vznikala během několika “hodin” v 6. ročníku. Nejdříve porovnávali a měřili objemy hrníčků pomocí kuchyňské odměrky, potom modelovali krychlový decimetr, nakonec počítali objemy kostičkových modelů.

 

Projekt ČAS

Učitelka: Zdeňka Kamarádová

6. roč. … úkolem bylo vytvořit plakát jako reklamu na veličinu čas a vyrobit funkční hodiny (přesýpací, vodní či jiné), které naměří 3 nebo 5 nebo 7 případně 10 minut (stačí jeden z uvedených časových limitů).