Fyzikální střípky školního roku 2020/21

Učitelka: Zdeňka Kamarádová

Cíl aktivity: objevování a aplikace fyzikálních poznatků

Třída: 6. – 9. ročník

Pomůcky: dle potřeby

Zadání úkolu:

6. roč. – Malí fyzikové z 6. C

Měření fyzikálních veličin:
Online výuka pro podchycení šesťáčků k zájmu o fyziku není příliš ideální. Snažila jsem se proto o to víc volit aktivní úkoly, které by děti bavily. Naštěstí jsem u většiny jejich rodičů měla podporu i pro učivo o fyzikálních veličinách, kdy mi tolerovali domácí LP – jako je měření délky čehokoli, vážení kdečeho, měření objemu nejen kapalných, sypkých i pevných materiálů. Dle mého názoru je třeba, aby výklad fyziky v 6. ročníku byl motivující. Pak děti nadšení ve větší míře neopouští, ani když nastoupí převody a vzorečky. Samozřejmě i ty musí být prokládány pozorováním a pokusy.

Krystaly:
Stejně jako řada kolegů tvorbu krystalů vypařováním solného roztoku zadávám každoročně v 6. ročnících (R. Kolářová 28/6a), cca 2-3 týdny před výkladem krystalických látek nebo při výkladu o daném učivu. Někteří žáci pokus již znají z prvního stupně a tak jim nabízím kreativitu: dát do roztoku kameny, korálky, nitě, …, obarvit roztok, zkusit cukerný roztok a pak oba výsledky porovnat. Mají měsíc na to, aby úkol splnili. Pak děláme výstavu (i napříč všemi šestými třídami) donesených krystalů.
Při zadání zdůrazňuji:
– že děj trvá dlouho,
– je třeba malého množství vody a velkého množství soli,
– musí si vybrat nádoby, které nebudou mamince chybět (nejlépe od jogurtů, pomazánkových másel apod.)
– chránit svůj pokus před psy, aby ho nevypili, rodiči, aby ho nevyhodili, sourozenci, aby ho nezničili..

Difúze:
V letošním roce jsem vzhledem k efektivitě pokusu na základě upozornění samotných žáků volila pro distanční výuku pokusy obarvování mléka bonbóny. Obvykle pozorujeme barvivo ve vodě a dlouhodobé obarvování čajem, ale to mi pro domácí pozorování nepřišlo praktické. Děti jsem pouze vyzvala a ukázala jim obrázky z internetu, barevnost ukázek děti zaujala natolik, že řada z nich poslala nápadité zpracování.

Čas:
V šestých ročnících téměř každoročně zadávám úkol vyrobit funkční hodiny (přesýpací, vodní, svíčkové či jiné), které musí změřit časový úsek od 3 do 10 minut (jedny hodiny – jeden čas). Slouží pak prvostupňovým kolegyním jako stopky pro splnění úkolů jejich žáků. Když jsem výrobu hodin jeden rok vynechala, divili se, jaktože pro ně žádné nemám :o). Je příjemné, když děti vidí, že jejich práce je dále využívána. V rámci distanční výuky jsem netrvala na výrobcích (zavřené obchody a omezené možnosti realizace výroby) a nabídla jsem jakoukoli možnost zpracování tématu čas. Některé děti upřednostnily nakreslení obrázku nebo napsání básničky. Což si myslím není na škodu. Snažím se, aby fyziku viděly i v literatuře a umění.

7. roč. – kapaliny a plyny

Pro zvýšení aktivity žáků a zpestření online výuky jsem volila úkol, kdy si děti měly vyhledat v literatuře nebo na internetu libovolný pokus k danému tématu. Natočit ho nebo vyfotit a vysvětlit. Měli na splnění úkolu 2 týdny, většina žáků se úkolu aktivně zúčastnila.


8. roč. – Rozhýbej to

Protože třídy současně učím technickým pracem (Pracovní činnosti), zvolila jsem projekt propojující oba předměty – jak studium přeměn energií, využití pák, kladek, … tak procvičení zručnosti a tvořivosti žáků.
Projekt byl zadán na měsíc, hodnotila se složitost, nápaditost, úprava zpracování atd. Vzhledem k uzavřeným obchodům jsem nabídla dvě varianty k výběru:
1/ sestavit trasu v pojetí odkazů amazing japan domino https://vimeopro.com/user21172389/circus-machine/video/116379260 nebo reklamy na auto https://www.youtube.com/watch?v=YWk9N92-wvg… a poslat mi video vlastního “domina”
2/ vyrobit “hejblátko” Katky Lipertové – https://www.youtube.com/watch?v=F-eGva4094M a předvést jeho funkci.

Výsledky prací mých žáků vidíte sami. Práce jsme si při online hodinách prezentovali.


9. roč. – poločas rozpadu

Deváté ročníky neučím každý rok, témata nejsou až tak zajímavá na pokusy a pozorování pro většinu třídy nejen prezenčně a online ještě méně. Rozhodla jsem se zvolit jako domácí laboratorní práci úkol, který je mezi učiteli fyziky již dosti známý http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova/_materialy/phd/jaderne_hratky_web.pdf
Sama jsem očekávala, zda deváťáky vůbec zaujme a bude se jim ho chtít dělat. Nakonec téměř všichni práci splnili. Úkol byl i pro mne přínosem, neboť mne upozornil na to, že je třeba opakovat tvorbu grafů i v 8. a 9. ročníku. Mnozí žáci zapomínali popisovat osy, volit vhodné měřítko apod. Grafy začínáme dělat v šestém ročníku, dle mého názoru dostatečně procvičujeme v 7. ročníku, ale jak je vidět je třeba připomínat pravidla pro grafické znázornění i ve vyšších ročnících. Snad malou útěchou mi může být, že děti ze třídy, kterou jsem si vedla od šestky se se zpracováním grafů popraly výrazně úspěšněji.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*