Jak si liška a čáp zhotovili sluneční hodiny

Učitelka: Hana Wosková

Na pozadí bajky O lišce a čápovi jsme si vysvětlili, jak můžeme poznat denní dobu v přírodě, resp. měřit čas bez pomoci běžných nástěnných hodin či hodinek. Děti z Dětské skupiny Molekula měly za úkol z několika dílčích částí poskládat jednoduché sluneční hodiny. Cílem bylo, aby děti dokázaly zhotovit jednoduché sluneční hodiny a aby věděli, že čas můžeme v přírodě poznat i pomocí stínu, který vrhá předmět osvětlený slunečním světlem. Na závěr byly děti požádány o udělení zpětné vazby pomocí barevných květinek, kdy zelená znamenala, že se jim aktivita líbila a červená, že se jim aktivita nelíbila.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*