Kyvadlo – měření periody

Učitelka: Pavlína Horáčková

Cílem bylo pochopení, na čem závisí a nezávisí perioda kyvadla.
Práci jsem zadala kvartě gymnázia a rozdělila ji na dvě fáze. V první si žáci měli vytvořit kyvadlo z čehokoliv, co doma najdou tak, aby se co nejvíc blížilo matematickému. Pak měnili různé parametry (délku v rozmezí 0,5 – 1 m, hmotnost 100 g – 1,5 kg, rozkyv do15 °) a měřili dobu 10 kmitů. Z té vypočítali frekvenci a periodu. Pak měli odvodit, co na čem závisí a na čem ne.
Bylo zajímavé, jak obhajovali vliv hmotnosti a rozkyvu, i když odchylky periody byly velmi malé proti změnám parametrů a navíc menší, než při opakování měření za stejných parametrů. Ve druhé fázi si zvolili stejné parametry v appletu na https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_cs.html a nechali si změřit periodu appletem.
Překvapilo je, že se výsledky od jejich měření zas tak moc nelišily a lépe pochopili, že nemá cenu počítat periodu z reálného měření na 5 desetinných míst a ještě rozdíl v tisícinách považovat za velmi vlivný. Jednomu z nich to však bylo málo a protože si staví roboty a různá zařízení s využitím mikrokontroléru Arduino, sestavil si jednoduchou bránu pomocí fotorezistoru. Program mu spočítal napětí z výstupů Arduina a žák pak sestavil grafy v Excelu, z nichž určil periodu.

 

Vlastnosti matematického kyvadla

Učitelka: Hana Trhlíková

Jde o domácí laboratorní práci určenou žákům 8. ročníku ZŠ. Jejich úkolem bylo opakovaně (3-krát) změřit dobu 10 kmitů pro 6 různých délek kyvadla, výsledky zpracovat do tabulky – určit průměrnou dobu 10 kmitů, periodu pro každou délku kyvadla a frekvenci. V závěru měli zformulovat, jak souvisí perioda kyvadla s jeho délkou a jak souvisí frekvence kyvadla s délkou.

 

Mechanické chobotničky

Učitel: Petr Koza

Chobotničky jsou jednoduché, ekologické, protože se k jejich výrobě využijí staré baterie a PET lahve, a zároveň efektní. Děti mají rády všechny výrobky, co se umí hýbat. A právě chobotničky se k nim řadí. Kromě zábavy při výrobě a zdobení a radosti z toho, že se jim chobotnička pohybuje, v praxi vidí přeměnu potenciální energie pružnosti gumičky na kinetickou energii chobotničky. Návod na výrobu od Věry Pejčochové zde: http://fyzweb.cz/materialy/vlachovice/2013/materialy/bdinkova/c-bdinkova-neco_ze_soku.pdf Chobotničky jsme vyráběli v rámci kroužku Fyzikální hrátky pro nižší gymnázium s žáky prim až tercií.

 

Archimédův zákon podle Lilu

Učitelka: Kateřina Vágnerová

Sekunda gymnázium: Badatelská činnost vás tentokrát zavede do kuchyně a do koupelny. Vašim úkolem je podle přiloženého návodu vytvořit doma 3 různá těsta a provést s nimi “plovoucí experiment”. Vše řádně zdokumentovat a odevzdat. Protože je tato činnost náročná a protože budeme mít i online hodinu, nechám vám na toto bádání 2 týdny. Máte tedy čas si svou práci rozvrhnout tak, abyste hotový laboratorní protokol odevzdali v takové kvalitě, se kterou budete spokojeni. Vše máte podrobně popsáno v přiloženém dokumentu, kde najdete i protokol.

Zadání pro žáky včetně protokolu (docx)

 

Fotosoutěž: fyzika kolem nás

Učitelka: Kateřina Vágnerová

Fyzika je všude kolem nás. Fyzikální děje jsou podstatou všeho živého i neživého. Stačí se jen dívat. Vyhlašuji fotosoutěž, ke které stačí jen Tvůj mobil (nebo foťák) a otevřené oči. Vyfoť jakýkoliv fyzikální děj. Opatři fotografii doprovodným popisem daného fyzikálního jevu. Svou fotografii nahraj do zdejšího oddílu.